Zdravotnická ročenka České republiky – zdravotní stav obyvatelstva

Tento článek bude dalším, který se věnuje zajímavým zdravotnickým datům. V minulém článku jsme pro Vás shrnuli nejdůležitější data týkající se demografie obyvatel ČR dle Zdravotnické ročenky, dnes do ní nahlédneme pro informace týkající se zdravotního stavu obyvatel.

Informace obsažené ve Zdravotnické ročence vychází z údajů z rezortních registrů (např. Národní registr hospitalizovaných nebo Národní onkologický registr), ale také z mezirezortních zdrojů dat – ČSÚ nebo MPSV. Ročenka podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice, obzvláště o zdravotním stavu obyvatelstva.

Nejčastější příčinou hospitalizace byly v roce 2013 nemoci oběhové soustavy s 216 tisíci hospitalizovaných osob. Pro tato onemocnění bylo zaznamenáno 40,4 tisíce případů pracovní neschopnosti a invalidní důchod díky těmto nemocem pobíralo ke konci roku 43,7 tisíce obyvatel ČR.

Další časté onemocnění představuje cukrovka neboli diabetes mellitus, se kterým se v roce 2013 léčilo 861,6 tisíce osob, to je oproti předchozímu roku nárůst o 2,4 %. Na pokračující epidemii diabetu se největší měrou podílí 2. typ (91,7 % případů). V průběhu roku byl diabetes nově zjištěn u 72,6 tisíc pacientů, z toho ve 302 případech u osob do 19 let. V důsledku diabetu zemřelo 3 669 osob.

Zhoubné nádory neboli rakovina představuje čtvrtinu všech úmrtí v ČR a druhou nejčastější příčinu smrti po kardiovaskulárních onemocněních. Dobrou zprávou ale může být, že i přes rostoucí incidenci úmrtnost na zhoubné nádory mírně klesá. Počet nově zjištěných zhoubných nádorů na 100 tisíc obyvatel meziročně u mužů poklesl o procento na 827,3 a u žen o 3 % vzrostl na 766,3 případů.

Nejčastějším zhoubným nádorem s podílem 27 % byl tzv. „jiný zhoubný nádor kůže“, což je diagnóza s nízkou fatalitou. Druhým nejčastějším nádorem u mužů byl nádor prostaty se 135,1 případy na 100 tisíc mužů a u žen nádor prsu se 123,9 případy na 100 tisíc žen. Nejvyšší úmrtností se vyznačovala rakovina plic u mužů se 75,8 úmrtími na 100 tisíc mužů a prsu u žen s 32,3 úmrtími na 100 tisíc žen.

23.2.náhled123.2.náhled2

Další zajímavou skupinou nemocí jsou nemoci infekční, které sledují registry hygienické služby. Celkem bylo v ČR v roce 2013 hlášeno 127,2 tisíce případu infekčních nemocí. Ty byly v roce 2013 příčinou 56 tisíc hospitalizací a 1 539 úmrtí.

V roce 2013 bylo zaznamenáno 127,3 tisíce hlášení, z toho 40,4 tisíce tvořily plané neštovice a 45,5 tisíce střevní infekční nemoci. Incidence v přepočtu na 100 tisíc obyvatel výrazně vzrostla: u dávivého kašle, u Lymeské nemoci a u virové meningitidy. Incidence naopak výrazně poklesla u příušnic (o dvě třetiny).

Zdravotní stav významně ovlivňuje také výskyt alergií. V roce 2013 bylo v ordinacích klinické imunologie a alergologie léčeno 891 tisíc pacientů.

Dalším faktorem omezující zdravotní stav představují úrazy. V roce 2013 bylo na chirurgických ambulancích ošetřeno přes 1 787 tisíc úrazů. Největší podíl úrazů na tisíc obyvatel je dlouhodobě u dorostu (mládež 15–19 let) – 465,9 úrazu. Invalidní důchod následkem úrazu pobíralo ke konci roku 19,9 tisíce osob a v průběhu roku 5 598 osob v důsledku úrazu zemřelo.

Za ekonomicky aktivní část populace lze získat přehled o nemocnosti z evidence pracovní neschopnosti ze zdrojů ČSSZ a ČSÚ. V roce 2013 došlo poprvé od roku 2007 k nárůstu absolutního počtu ukončených případů pracovní neschopnosti. Počet ukončených případů PN na 100 tisíc pojištěnců se zvýšil na téměř 30,0 tisíc. Zároveň v roce 2013 došlo ke zkrácení průměrné délky trvání jednoho případu pracovní neschopnosti o 2,1 dne na 43,0 dnů.

Nejčastější příčinou pracovní neschopnosti zůstávají nemoci dýchací soustavy, které v roce 2013 tvořily přibližně 40 % všech případů PN, tedy 524,8 tisíce případů.

Kromě výše uvedených ukazatelů můžeme zdravotní stav souhrnně zhodnotit pomocí ukazatele celkové délky života prožitého ve zdraví (ukazatel HLY – Healthy Life Years). V roce 2012 činil tento ukazatel 62,3 let z celkově prožitých 75,1 let u mužů a 64,1 let z celkově prožitých 81,2 let u žen.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …