Zdravotní pojišťovny ve vašem mobilu: tři aplikace, které vám mohou zachránit zdraví

První projekt zdravotních elektronických karet  se u nás objevil už v roce 2001. V té době byla telefonem roku vyhlášena Nokia 3330, mezi jejíž hlavní přednosti patřilo vibrační vyzvánění a monochromatický displej s šetřičem obrazovky. V následujícím srovnání se podíváme, kam až dospěly mobilní aplikace elektronických karet čtyř zdravotních pojišťoven.

Kterou aplikaci zvolit?

Na trhu jsou nyní aplikace zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, které plní cíl jímž je umožnit pacientovi mít po ruce informace o svém zdraví. Tyto mobilní aplikace vás upozorní, kdy byste se měli nechat přeočkovat, dojít na preventivní prohlídku nebo vám připomenou, jaké léky máte brát vy nebo vaše děti.  Níže naleznete srovnání alternativních mobilních aplikací zdravotních pojišťoven.

aplikace

Hlavní menu

Úvodní obrazovka všech zmíněných aplikací na první pohled vypadá podobně.  Je zde dialogové okno s přihlašovacími údaji a v případě Karty života ZP MV ČR a mVitakarty OZP s tlačítkem pro SOS funkce přivolání první pomoci.

Úvodní menu testovaných aplikací odkazuje na pět hlavních funkcí:

  1. Informace o vašem zdraví a zdraví vaší rodiny (je možné získat přístup  k údajům členů rodiny, jejichž jste zákonný zástupce)

  2. Přehled placené péče

  3. SOS funkce na přivolání první pomoci

  4. Zdravotní deník, kde jsou uvedeny termíny preventivních prohlídek a seznam domluvených návštěv u lékaře

  5. Informace o zdravotnických zařízeních

Na první pohled vypadají funkce zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven podobně jako u ukončeného projektu elektronických zdravotních knížek VZP – IZIP. Proto vyvstává otázka z jakého důvodu IZIP stál od roku 2001 český stát přes 1,85 miliardy Kč, zatímco alternativní produkty ZP211 Karta života a Vitakarta dokázaly zaměstnanecké pojišťovny vyvinout z vlastních prostředků.  Rozdíl v tomto ohledu není v aplikaci, ale ve zdrojových datech – zatímco aplikace menších pojišťoven pracují pouze s daty pojišťoven – tj. především s výkazem poskytnuté péče a hrazených léků, původní projekt IZIP měl plnit funkci úplné zdravotní dokumentace, informace o zdraví pacientů získávat přímo od lékařů a aplikaci plnit automaticky. Tento přístup vyžaduje sjednocení informační infrastruktury všech zdravotnických zařízení v České republice, což se nakonec ukázalo jako finančně, ale i prakticky neuskutečnitelné.

Ostatní pojišťovny tuto problematiku vyřešily jednodušeji – vycházejí z vnitřních dat pojišťovny o vykázané péči a uživatel, který má o své zdraví zájem, si tyto údaje jednoduše otevře a zkontroluje. Dále si může některé základní údaje o svém zdraví jako je rodinná anamnéza, jeho chronické nemoci, užívané léky atd. vyplnit sám nebo může požádat praktického lékaře, aby mu s tím pomohl.

V konečné instanci se ukázalo, že pravdu měly spíše menší pojišťovny – jak uvidíte, rozdíly ve funkčnosti aplikací jsou minimální.

Vaše zdraví – mějte údaje o svém zdraví na jednom místě

V okamžiku, kdy je vám poskytnuta lékařská péče mimo ordinaci vašeho obvyklého lékaře, je užitečné mít přehled o vašem zdravotním stavu. Pokud vám úraz znemožňuje komunikovat, aplikace dokáže poskytnout lékaři základní informace o vašich alergiích a dalších kontraindikacích, které jsou důležité při stanovení diagnózy a případné léčby.

ZP211 Karta života a Karta zdraví RBP ZP má příjemné ovládání a umožňují snadno přistoupit do různých kategorií jako alergie, přehled nemocí a úrazů. ZP211 Karta života umožňuje v přednastavených seznamech vybrat onemocnění či alergie, které se vás týkají a označit je.

V tomto ohledu má mínus aplikace mVitakarta, která působí lehce matoucím dojmem a rozkládá informace o vašem zdraví do několika položek (aktuální stav, chronické obtíže apod.) Přednastavené položky jsou poměrně řídké, tudíž si pro uložení alergií budete muset často vystačit s položkou „jiné“.

Karta zdraví RBP ZP poskytuje pouze základní údaje o poskytnuté péči a neumožnuje uživateli vkládat vlastní data.

Zdravotní deník a preventivní péče

Zdravotní deník umožňuje sledovat preventivní návštěvy plánované vaším lékařem.  ZP211 Karta života umožňuje plánovat události lékaři i uživateli a tyto události synchronizovat s kalendářem mobilního telefonu pro nastavení připomenutí.

Obdobný přístup k této otázce zastává mVitakarta, která sdružuje události do dvou položek „preventivní péče“ a „zdravotní plán“. Zatímco preventivní prohlídky stanovuje lékař a nelze je synchronizovat s kalendářem, zdravotní plán si stanovuje uživatel sám a může jej synchronizovat.

ZP211 Karta života zde jde nicméně dál a umožňuje uživateli i psaní poznámek k aktuálnímu stavu zdraví, události lze zobrazit jako nadcházející, absolvované i odmítnuté.

Karta zdraví RBP ZP z těchto funkcionalit obsahuje pouze záložku preventivní prohlídky.

Vyhledání zdravotnických zařízení

ZP211 Karta života i mVitakarta umožňují uživatelům vyhledat na mapě smluvní zdravotnická zařízení. mVitakarta poskytuje mapu, kde si uživatel může zobrazit okolní provozovny. ZP211 Karta života má příjemné a intuitivní ovládání, které umožní vyhledat zařízení podle požadovaných kritérií, zobrazit podrobnosti a nakonec i zapnout GPS navigaci k cílovému bodu.

Nejvíce zaměřená na možnosti vyhledávání je Karta zdraví RBP ZP, která nad rámec vyhledávání zdravotních zařízení disponuje také funkcemi na vyhledávání léčiv včetně informace o spoluúčasti pojištovny podle druhu léku.

Přehled placené péče

ZP211 Karta života i mVitakarta umožňují pacientům si zkontrolovat, jaké částky za ošetření si účtuje jejich lékař u zdravotní pojišťovny. Tato funkcionalita zároveň slouží jako příjemný nástroj pro ověření proběhlých prohlídek a zákroků lékaře v minulosti. mVitakarta a Karta zdraví RBP ukazuje chronologický seznam proběhlých plateb zatímco ZP211 Karta života dokáží segmentovat výdaje na léčení po rocích a v různých kategoriích. Karta zdraví RBP dokáže ještě segmentovat platby podle roku.

mVitakarta neuvádí však hrazená léčiva, která trochu chaoticky uvádí v hlavním menu pod označením „léky“. ZP211 Karta života „léky“ uvádí v samostatné kategorii, kde je možné uložit dávkování a dobu užívání léků.

SOS funkce

Karta života a mVitakarta disponují SOS funkcemi. Po stisknutí SOS tlačítka se uživatel může rozhodnout, zda zaslat automaticky generovanou SMS zprávu s GPS souřadnicemi nebo volat na tísňovou linku.

ZP211 Karta života i mVitakarta operují s „nouzovým kontaktem“, který si musí v telefonu uživatel přednastavit. ZP211 Karta života  umožňuje vyslat nouzovou SMS zprávu, mVitakarta umožnuje odeslat i nouzový email.

Finální přehled

Aplikace jsou si na první pohled velice podobné a nabízejí obdobný sortiment funkcí, nicméně při testování působila Karta života vyspěleji. Karta zdraví při testování občas padala a používání mVitakarty znepříjemňují neustálé žádosti o opakovaná přihlášení.

Navigace mVitakarty není ideálně řešená a je na ní hodně vidět, že v některých ohledech spíše kopíruje strukturu dat poskytovaných pojišťovnou než potřeby uživatele. Tuto skutečnost nejlépe ilustruje zdravotnický deník, kde ZP211 Karta života shromažďuje veškeré události související se zdravím uživatele do jedné logické kategorie, zatímco mVitakarta dělí tuto kategorii na zdravotní plán a preventivní prohlídky, podle toho zda událost naplánoval uživatel nebo lékař.

Obě výše zmíněné aplikace umožňují uživateli data vkládat samostatně a na rozdíl od Karty zdraví více zasahovat např. do plánování návštěv lékaře.

ZP211 Karta života navíc vedle příjemného ovládání poskytuje i další sympatické funkce, z nichž jsou některé přístupné i bez registrace u ZP MV ČR a tudíž je můžete využít okamžitě po stáhnutí aplikace.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …