Zdravotní pojišťovny a jejich náklady na segmenty zdravotní péče

Veřejné zdravotní pojištění v roce 2012 (předběžné informace)


Celkové náklady systému veřejného zdravotního pojištění v České republice na zdravotní péči za rok 2012 dosáhly podle souhrnného hodnocení MZ ČR a MF ČR na základě výročních zpráv zdravotních pojišťoven částky 223 923 mil. Kč. Náklady tedy byly o 1,8 % vyšší než v roce 2011. Podíl veřejného zdravotního pojištění na celkových výdajích na zdravotnictví v minulém roce činil 78,8 %. Průměrný počet pojištěnců veřejného zdravotního pojištění
v roce 2012 byl pak 10 405 205 osob, z toho bylo u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) evidováno cca 59,3 %. Náklady veřejného zdravotního pojištění na zdravotní péči v přepočtu na 1 pojištěnce činily 21 300 Kč, což bylo o 1,0 % více než v roce předchozím.
Náklady zdravotních pojišťoven na jednotlivé segmenty zdravotní péče
Náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči ze základního fondu zdravotního pojištění dosáhly v roce 2012 cca 223 000 mil. Kč, náklady na zlepšení zdravotní péče z jiných fondů 922 mil. Kč. Ústavní péče jako největší položka „spotřebovala“ 50,8 % celkových nákladů na zdravotní péči, což bylo v hodnotovém vyjádření zhruba 113 766 mil. Kč. Z toho největší část 104 674 mil. Kč připadla na nemocnice (46,7 % celkových nákladů). Na segment ambulantní péče bylo v roce 2012 vynaloženo 58 761 mil. Kč a podíl ambulantní péče na celkových nákladech na zdravotní péči představoval 26,2 %. Z toho na ambulantní péči lékařů stomatologů připadá 4,4 %, na péči praktických lékařů 5,8 % a na ambulantní péči lékařů specialistů včetně gynekologů připadá 9,9 % celkových nákladů na zdravotní péči. Podíl nákladů na léky na recept tvořil 16,1 %, což odpovídá v hodnotovém vyjádření 36 104 mil. Kč s nárůstem o 5,8 % oproti roku 2011. Náklady na zdravotnické prostředky na poukaz činily 6 218 mil. Kč, což je 2,8 % z celkových nákladů.

Vývoj segmentů zdravotní péče za léta 2008–2012


Za hodnocené období se náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči zvýšily o 15,6 %. Ze sledovaných segmentů péče nejrychleji zvýšily náklady na zdravotnickou záchrannou službu, a to o 42,0 % do roku 2012 oproti 2008. Dalším segmentem s progresivním nárůstem byla rehabilitační péče (o 39,9 %) a domácí péče, kde za stejné období došlo k nárůstu o 30,3 %. Za zmínku stojí ještě segment ambulantní péče praktických lékařů (o 28,9 %) a segment specializované ambulantní péče (o 23,8 %). Úhrady nemocnicím se za sledované období zvýšily o 17,1 % Nižšího než průměrného tempa růstu nákladů na zdravotní péči celkem dosahoval např. segment ambulantní stomatologie (o 8,8 %), léků na recept (10,2 %) a zdravotnických prostředků na poukaz (10,2 %). Náklady na lázeňskou péči se snížily (o 11,9 %).
Platby ze státního rozpočtu za nevýdělečné pojištěnce došlé do systému veřejného zdravotního pojištění činily za rok 2012 celkem 52 874 mil. Kč, což je o 0,3 % více než v předešlém roce z důvodu vyššího počtu těchto pojištěnců. Všechny zde uváděné výsledky hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění jsou předběžné, podléhají schválení zprávy o hospodaření zdravotních pojišťoven Vládou ČR a Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …