Zařazení ICT a internetové ekonomiky mezi vládní priority je dobrou zprávou, následovat musí kroky k posílení konkurenceschopnosti ČR

ICT UNIE, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, vítá skutečnost, že vláda ve svém programovém prohlášení doplnila mezi priority rozvoje ČR efektivní využití informačních a komunikačních technologií (ICT) ve veřejné správě a podporu internetové ekonomiky včetně rozšíření vysokorychlostního internetu. Nyní je podstatné, aby se uvedené teze promítly do strategických plánů i konkrétních kroků vlády.

 Představitelé ICT průmyslu vyzvali minulý měsíc prostřednictvím oborových sdružení a asociací členy kabinetu premiéra Sobotky, celou politickou reprezentaci i výkonné státní úředníky k tomu, aby se ve své činnosti důsledně zaměřili na posílení konkurenceschopnosti ČR. V tomto směru je nezbytná elektronizace veřejné správy, využití ICT k efektivnějšímu řízení a hospodaření státu a také další rozvoj internetové ekonomiky. Díky tomu může Česko zvrátit negativní trend, kdy se jeho konkurenceschopnost v mezinárodních srovnáních již několik let propadá, a nastoupit cestu k ekonomickému růstu a prosperitě.

 „Jednoznačně kladně vnímáme fakt, že vláda reflektovala výzvu představitelů ICT průmyslu a danou oblast nakonec do programového prohlášení zahrnula jako jednu z priorit. Velmi pozitivní roli sehrál Svaz průmyslu a dopravy ČR – jeho vedení kromě toho, že se stalo jedním ze signatářů výzvy, připomínkovalo v rámci jednání tripartity původní návrh programového prohlášení a upozornilo na chybějící digitální agendu,“ vysvětluje Svatoslav Novák, prezident ICT UNIE.„Věříme, že nový kabinet skutečně chápe význam ICT a internetové ekonomiky pro hospodářský růst Česka a bude se těmito tématy koncepčně zabývat. Oborová sdružení a asociace jsou připraveny odborně pomoci.“

 Mezi klíčová témata patří např. rozvoj eGovernmentu s maximální orientací na občany a firmy podle jejich reálných potřeb, efektivita a standardizace při plánování a nasazení ICT systémů ve státní správě a samosprávě, příprava čerpání evropských fondů pro ICT ve veřejné správě v programovém období 2014 až 2020 nebo rozvoj telekomunikační infrastruktury zajišťující vysokorychlostní připojení k internetu (mj. realizace již přijaté státní strategie Digitální Česko 2.0). Důležité je rovněž koncepční využití ICT při zvyšování kvality a efektivity poskytované zdravotnické péče (eHealth) či zpřístupnění existujících dat a informací v systémech veřejné správy i pro soukromou sféru (open data).

 ICT UNIE upozorňuje, že kabinet by měl stanovit jasné a měřitelné cíle, jichž chce během svého vládnutí dosáhnout. Například ten, aby se ČR zařadila mezi dvacet nejvíce konkurenceschopných ekonomik světa. V aktuálním hodnocení Světového ekonomického fóra (WEF) zaujímá Česko až 46. příčku.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …