Zákon o univerzitních nemocnicích

„O tomto návrhu se debatuje už dlouhá léta, ale dotáhnout a dostat jej na jednání vlády se podařilo až teď. Pokud zákon projde Parlamentem, bude to znamenat transparentnější a efektivnější řízení veřejných nemocnic a stabilizaci základní sítě nemocničních zařízení pro poskytování té nejkvalitnější zdravotní péče pro české pacienty,“ řekl ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík k návrhu zákona o univerzitních nemocnicích, který dnes odsouhlasila Vláda ČR. Návrh byl vypracován na základě Programového prohlášení vlády, v němž se vláda zavázala předložit návrh zákona o veřejných neziskových nemocnicích.

 

Koncem února vyjádřili podporu tomuto návrhu zákona také zástupci tuzemských univerzit a zdravotních pojišťoven – záznam naleznete zde 
Hlavní cíle zákona o univerzitních nemocnicích:

 • Opustit nevhodný a přežitý status státní příspěvkové organizace a přejít na nový model správy a hospodaření organizace odpovídající velikosti a úkolům dnešních fakultních nemocnic.
 • Zachování páteřní sítě nemocnic, které poskytují kvalitní zdravotní péči ve všech potřebných oborech a nikoliv jen v těch lukrativních, jak je tomu u některých soukromých zařízení. Zároveň chce návrh zajistit, aby mohly lékařské fakulty připravovat nové generace lékařů a měly vliv na chod těchto vybraných nemocnic. V zákoně se tak řeší i problematická místa spolupráce mezi univerzitami, resp. jejími lékařskými fakultami, a budoucími univerzitními nemocnicemi v oblasti výuky, vědy a výzkumu.
 • Univerzitní nemocnice budou mít také snadnější řízení a větší ekonomickou svobodu z pohledu zákonné regulace, zároveň ale budou pod dohledem rady složené jak ze zástupců Ministerstva zdravotnictví, tak Ministerstva financí, konkrétní spolupracující univerzity i samotných zaměstnanců zdravotnického zařízení. Toto se týká také majetkových úkonů, což ve své podstatě znamená zvýšenou kontrolu nad těmito úkony ze strany státu, protože k záměru rady univerzitní nemocnice se vyjadřují i obě zmíněná ministerstva, a z hlediska prodeje nemovitostí tedy nedochází k žádnému zmírnění oproti stávající platné úpravě.
 • Univerzitní nemocnici bude možné zřídit a zrušit pouze zákonem. V orgánech univerzitní nemocnice bude mít své zástupce též vysoká škola, se kterou bude mít univerzitní nemocnice uzavřenu smlouvu o spolupráci. Univerzitní nemocnice bude hospodařit s vlastním majetkem, výnosy bude možné použít pouze na úhradu nákladů spojených s její činností.
 • Zákon počítá se specifickým postavením vojenské univerzitní nemocnice, která bude i nadále státní příspěvkovou organizací.

 

Nemocnice, které by měly získat statut univerzitních nemocnic:

 • Fakultní nemocnice Brno
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • Fakultní nemocnice Olomouc
 • Fakultní nemocnice Ostrava
 • Fakultní nemocnice Plzeň
 • Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Fakultní nemocnice v Motole
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 • Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

 

Zdroj: Oficiální web Ministerstva zdravotnictví České republiky

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …