Webové stránky a online služby nemocnic se zlepšují

Průzkum obsahu webových stránek nemocnic a fakultních nemocnic České republiky byl poprvé realizován v roce 2004, jako součást projektu Web Site Content Survey. S výjimkou roků 2006 a 2011, kdy průzkum neproběhl, se jedná o pravidelné roční šetření ČSÚ.
Sledované ukazatele webových stránek jsou vždy koncipovány tak, aby odrážely aktuální trendy v poskytování informací a v komunikaci nemocnic s pacienty, zaměstnanci či veřejností prostřednictvím webových stránek.

Předmětem šetření jsou webové stránky nemocnic a fakultních nemocnic ČR, jejichž aktuální seznam je získáván ze seznamu zdravotnických zařízení zveřejňovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR. Poslední průzkum proběhl ve 4. čtvrtletí 2012, do šetřeného vzorku bylo zahrnuto 156 nemocnic (z toho 10 fakultních), přičemž funkční webové stránky měly v době šetření všechny sledované nemocnice. Doménu .cz používalo 152 tj. 96 % nemocnic. U zbývajících  4 nemocnic v Ústeckém kraji byla zaznamenána doména .eu.

Domovské stránky

Domovské stránky nemocnic ve většině případů slouží jako rozcestník, který – více či méně přehledně – navádí uživatele k požadovaným informacím. Nejčastěji se setkáváme s rozdělením sekcí „pro pacienty/veřejnost“, „pro odborníky“, „pro média“ a „kontakt“. U 99 % nemocnic byly nejčastěji vyskytující se informací, a to ne jen za rok 2012, kontaktní údaje (adresa, telefon, fax, e­mail, apod.).  Téměř vždy, nemocnice na své domovské stránce zveřejňují  aktuality neboli novinky o dění v nemocnici (92 %). Pro lepší orientaci na stránkách, nabízely nemocnice krom klasických vyhledávačů, také tzv. mapu stránek (45%). Anketu spokojenosti s nemocnicí,  v době šetření,  provádělo 22 % nemocnic.

Sledovat aktuality z nemocnice, bez nutnosti neustále navštěvovat její webovou stránku, může být nahrazeno dvěmi pokročilejšími technologiemi. 6 % nemocnic nabízelo zasílání novinek na email, kdy nemocnice zasílá uživateli novinky přímo na poskytnutý email uživatele. 13 % nemocnic nabízí sledování novinek pomocí RSS kanálů, což je formát pro čtení pouze aktuálních článků, jejichž seznam se zobrazí přímo ve čtečce RSS a poté má čtenář právo volby, zda načte konkrétní článek ze serveru nebo zda článek číst nechce.

V roce 2012 byla podruhé sledována přítomnost tzv. QR kódu, což je zakódovaný obrazec nesoucí např. textovou informaci, kontaktní údaje nebo odkaz na internetové stránky. Ten se po nafocení mobilním telefonem dekóduje pomocí QR čtečky.  Zatímco v roce 2010 QR kód použily pouze 2 nemocnice, v roce 2012 to již bylo 9 nemocnic (6 %).

Sociální sítě

V roce 2012 zaznamenáváme nástup nemocnic využívajících sociální sítě. V předešlém šetření v roce 2010 (2011 šetření nebylo realizováno), byla zjištěna pouze 1 nemocnice odkazující se na svůj  profil na sociální síti. V roce 2012 to již bylo 27 nemocnic (17,3 %), přičemž některé nemocnice mají profil na více než jedné sociální síti. Nejčastěji se, dle očekávání, nemocnice odkazovaly na svůj profil na Facebooku (17,3 %). Druhou oblíbenou sítí byla YouTube (3,8%), kterou nemocnice využívají pro publikování videí ze života nemocnice, interview, zdravotnickou osvětu, ale také pro odborná videa. U 3,2 % nemocnic byl zaznamenán odkaz na Twitter a 1,3 % nemocnic použilo Google+. Mezi odkazy byla zastoupena také profesní síť LinkedIN, i když v malé míře, s pouhými 0,6 %.

Poskytované informace

Nejčastější informací v roce 2012 byla informace o historii nemocnice, neboli rubrika „O nás“ (99 %), ihned následovaná informací o ordinačních hodinách v ambulancích (94 %) a o návštěvních hodinách na lůžkových odděleních (93 %). Problematika regulačních poplatků je rovněž stále velmi aktuálním, pro většinu pacientů nepřehledným,  tématem. Nemocnice však vycházejí pacientům vstříc. Zatímco v roce 2010 vyvěsilo výše poplatků 54 % nemocnic, v roce 2012 to již bylo 85 %.

Etický kodex práv pacientů navrhla, formulovala a schválila Centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví České republiky již v roce 1992. Pacienti z něj můžou vyčíst obecné informace, jakým způsobem má být při pobytu v nemocnici nakládáno s jejich léčbou, důvěrnými informacemi apod. I přesto, že jde o zcela zásadní dokument, tak ani po 20 letech od jeho vydání není stále ještě samozřejmostí, aby byl přístupný na webové stránce každé nemocnice – na svých stránkách ho uvedlo 76 % nemocnic.

25 % nemocnic  pak zmínilo na svých webových stránkách možnost využití duchovní služby a 27 % nemocnic informovalo o probíhajících dobrovolnických programech a možnostech zapojení se do této činnosti. O možnosti darování krve informovala v roce 2012 v průměru každá druhá nemocnice (47 %) ze všech nemocnic. Nově zařazeným ukazatelem byla nabídka WiFi připojení v rámci nemocničního zařízení. 39 % nemocnic, tj. 4 nemocnice z 10, zmínilo na svých webových stránkách možnost připojení. Pokrytí a cena připojení se v jednotlivých zařízeních velmi liší. Pokrytí WiFi je nabízeno ve vybraných pavilonech, odděleních nebo pouze ve vymezených společných prostorách. Jen v malé míře pokrývá celá zařízení. Někde je připojení umožněno na celém lůžkovém oddělení, jinde je možné pouze u nadstandardních pokojů. Některé  nemocnice nabízejí také možnost pronájmu tabletu či notebooku. Cena WiFi připojení kolísá podle délky povoleného přístupu. Zatímco v některých zařízeních je Wifi zcela zdarma, jinde je např. 20 min. zdarma, poté je přístup placený. Objevuje se také varianta, kdy pacienti mají přístup k Wifi časově neomezen, zatímco návštěvníci nemocnice mají přístup omezen na 2 hodiny za den. 21 % nemocnic nabízí možnost stažení nemocničního časopisu v elektronické formě.

On-line služby

On-line objednání se k lékaři na vyšetření pomocí on-line vyplňovaného a zasílaného formuláře není zatím příliš rozšířené. Nicméně v průběhu let přibývá nemocnic nabízejících tuto on-line službu. V roce 2012 ji nabídlo 20 nemocnic (v roce 2009 to bylo pouze 9 nemocnic) z celkového počtu 156 nemocnic s webovou stránkou, což činí podíl 13 %. Nejčastěji se lze objednat pomocí on-line formuláře pouze na jeden typ vyšetření, ve většině případů na mamografické vyšetření a gynekologii. Komplexnější on-line objednávání nabídl např. systém eAmbulance na Vysočině nebo systém MySOLP v Plzeňském kraji.

On-line konzultace umožňuje ještě méně nemocnic než on-line objednávání se na vyšetření, opět ale s meziroční rostoucí tendencí. Uživatelé mohli vznášet dotazy na lékaře prostřednictvím různých forem on-line konzultací na webových stránkách 11 nemocnic, což činí 7 % (v roce 2009 to byla 2 %) z celkového počtu nemocnic s webovou stránkou. Za on-line konzultaci byla v tomto průzkumu považována pouze konzultace přes on-line poradnu nebo  on-line formulář přímo určený ke konzultacím. eLékárna (rezervační systém lékárny) byla zaznamenána u 2 nemocnic, tj. pouze u 1 % ze všech šetřených nemocnic.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …