VZP zvyšuje efektivitu e-komunikace

V rámci rozvoje svých služeb přistoupí VZP v červnu tohoto roku k úpravám zabezpečené elektronické komunikace se svými partery. Úpravy se budou týkat zejména komunikace poskytovatelů zdravotnických služeb a plátců pojistného s VZP. Požadavky na úpravu komunikace vzešly přímo od klientů a byly podpořeny i softwarovými firmami, které služby v oblasti zabezpečené elektronické komunikace zajišťují.

Od června 2015 bude pro klienty, kteří využívají pro předávání dat do pojišťovny speciální software, dostupný nový koncept služeb B2B. Ten rozšíří možnosti zabezpečené elektronické komunikace a zvýší komfort při předávání dat pojišťovně.

B2B kanál funguje na principu elektronické výměny dat a umožňuje přímou komunikaci mezi softwarem klienta a systémy pojišťovny.

VZP má zavedeny dva typy služeb. První typ je obvykle využívaný pro rychlé zpracovávání zaslaných dat. V případě zdravotnického zařízení se například může jednat o ověřování identifikačních údajů nebo platnosti smlouvy poskytovatele zdravotní péče. Druhý typ je využíván pro taková zpracování dat, u nichž je předpoklad délky trvání v řádu minut až dnů. Tento typ služeb zahrnuje například předávání vyúčtování zdravotní péče nebo souborů od plátců pojistného.

A právě služeb spadajících do druhého typu se plánované změny týkají. Zejména se jedná o okruh služeb označovaných jako „partner v privátní síti“ (PPS). Nově budou mít klienti například možnost hromadného odeslání podání, nebudou také muset v takové míře používat certifikát.

Všechny nové služby budou před uvedením do provozu testovány externími softwarovými firmami tak, aby byl zajištěn bezproblémový přechod do plného provozu. Ten je naplánován na leden 2016. Od června do prosince 2015 se počítá se souběhem starých a nových verzí rozhraní.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

 

Zdroj: https://www.vzp.cz

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …