VZP zmírní regulace a podpoří vzdělávání lékařů

Na základě dohody, kterou prezident ČLK uzavřel s generálním ředitelem VZP ČR Ing. Kabátkem,  se Všeobecná zdravotní pojišťovna zavázala výrazně omezit regulace uplatňované za rok 2013 vůči ambulantním specialistům, ambulantním gynekologům a praktickým lékařům. VZP se zároveň zavázala, že bude v roce 2014 bonifikovat lékaře – držitele Diplomu celoživotního vzdělávání České lékařské komory.

Informace prezidenta ČLK o závazku VZP ČR omezit po dohodě s ČLK uplatňování regulací vůči ambulantním lékařům a podpořit lékaře splňující podmínky celoživotního vzdělávání garantovaného ČLK.

Vážené kolegyně a kolegové,

s radostí vás mohu seznámit s obsahem dohody, kterou jsem dne 16.12.2013 uzavřel jménem České lékařské komory s generálním ředitelem Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR Ing. Kabátkem.

Všeobecná zdravotní pojišťovna se na základě naší dohody zavázala výrazně omezit regulace uplatňované za rok 2013 vůči ambulantním specialistům, ambulantním gynekologům a praktickým lékařům. VZP se zároveň zavázala, že bude bonifikovat lékaře za celoživotní vzdělávání.

 

Zmírnění regulací

Pokud zdravotnické zařízení poskytující lékařské služby v segmentu ambulantní specializované péče, ambulantní gynekologické péče nebo všeobecného praktického lékařství, respektive praktického lékařství pro děti a dorost nepřekročí limit stanovený vyhláškou č. 475/2012 Sb. o více než 200 tisíc korun, nebude VZP uplatňovat za rok 2013 žádné regulační srážky za předepsané léky a zdravotnické prostředky, za vyžádanou péči a za zvláště účtovaný materiál.

Ani v případě, že lékař (zdravotnické zařízení) překročí limit o více než 200 tisíc korun, neznamená to ale automaticky, že vůči němu VZP uplatní regulace. V takovém případě totiž bude o odborné oprávněnosti pro překročení limitu rozhodovat rozhodčí orgán složený z jednoho zástupce VZP, jednoho zástupce ČLK a jednoho odborníka z daného oboru. Na základě posouzení tímto orgánem bude individuálně rozhodováno, zda pojišťovna přistoupí k regulacím, nebo je naopak promine.

Vstřícným přístupem k regulacím, ke kterému se VZP rozhodla po jednáních s ČLK, chce pojišťovna jednak vyhovět nálezu Ústavního soudu, který označil plošně uplatňované regulace za neústavní, a zároveň chce podpořit své smluvní partnery – lékaře, kteří poskytují kvalitní služby jejím klientům.

VZP předpokládá, že díky naší dohodě nebude v porovnání s parametry tzv. úhradové vyhlášky pro rok 2013 uplatňovat vůči ambulantním lékařům regulační srážky v celkové výši cca. 330 milionů Kč.

 

Bonifikace lékařů za celoživotní vzdělávání

Snahou o neustálé zvyšování kvality lékařských služeb je motivována i druhá část dohody ČLK s VZP – odměňování lékařů za celoživotní vzdělávání. Po dohodě s Českou lékařskou komorou zvýší v roce 2014 Všeobecná zdravotní pojišťovna o jeden haléř za každý vykázaný bod platby těm lékařům, kteří doloží Diplom celoživotního vzdělávání ČLK. Obdobným způsobem bude těmto lékařům navýšena hodnota bodu v porovnávacím období, aby při stejném objemu poskytovaných služeb nedošlo k překročení regulačního limitu. Po předložení Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK budou mít lékaři na uvedenou bonifikaci automaticky nárok bez jakéhokoliv dalšího posuzování.

VZP předpokládá, že v roce 2014 vyplatí na základě naší dohody lékařům – držitelům Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK navíc až 80 milionů Kč.

 

Připojí se ostatní pojišťovny k naší dohodě?

Dne 17.12.2013 jsem jménem ČLK oslovil ředitele ostatních zdravotních pojišťoven s žádostí, aby se také jejich pojišťovna připojila k naší dohodě s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Pokud by parametry výše popsané dohody pro ně nebyly přijatelné, vyzval jsem je k jednání o podmínkách spolupráce při zajišťování kvalitní lékařské péče pro klienty jejich zdravotní pojišťovny.

 

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …