Výhrady ÚOOÚ k novele zákona č.372/2012 Sb.

Dne 15. května 2015 se v prostorách ČLK Praha konalo jednání představenstva České lékařské komory.ČLK obdržela z Ministerstva zdravotnictví ČR k rychlému připomínkování celkem 13 tzv. akčních plánů, které jsou rozpracováním dokumentu Zdraví 2020. Jedním z bodů jednání byl také *Národní zdravotní informační systém (NZIS).

 

*Národní zdravotní informační systém (NZIS) = celostátní informační systém určený :

  • Ke sběru a zpracování informací o zdravotním stavu, zdravotnických zařízeních, jejich činnosti, pracovních a ekonomice
  • K vedení národních zdravotních registrů
  • K realizaci populačních šetření o zdravotním stavu obyvatel
  • K poskytování informací v souladu s legislativou
  • K využití v rámci výzkum

Registry a Informační systémy NZIS naleznete ZDE.

Výhrady Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) k novele zákona č. 372/2012 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh novely zákona č. 372/2012 Sb., o zdravotnických službách, který by měl představovat právní rámec pro vytvoření Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) vedeného Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) návrh této novely odmítl jako celek a vyzval ministerstvo zdravotnictví k jeho přepracování z důvodu, že návrh novely porušuje legislativní pravidla vlády, neboť postrádá zhodnocení dopadů navrhovaných legislativních změn ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. MZ totiž v návrhu nepopsalo obsah, dopady a rizika změn ve zpracování osobních údajů. Novela zákona mj. odstraňuje povinnost anonymizace údajů a zavádí nové registry v rámci NZIS, aniž by vysvětlila, proč má být toto nové zpracování osobních údajů v dané podobě zavedeno a v čem předkladatel spatřuje jeho účelnost. Odůvodnění návrhu se ani podrobněji nezamýšlí nad podstatnými provozními detaily mechanismu NZIS, jako např. plošné využívání rodných čísel oproti bezpečným agentovým identifikátorům či předávání údajů v rámci resortu zdravotnictví.

Zdroj: Česká lékařská komora

Kompletní zprávu z jednání zastupitelstva ČLK naleznete ZDE.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …