Vláda schválila zprávu o naplňování strategie Digitální Česko 2.0

Na svém květnovém jednání vládní kabinet vzal na vědomí zprávu o plnění agendy Digitální Česko 2.0. Podle této zprávy má Česko v oblasti naplňování evropské strategie splněno 14 bodů ze 17. Při bližším pohledu jsou ale patrné značné rezervy.

Klíčová priorita Digitální agendy EU, ze které strategie Digitální Česko 2.0. vychází, se týká rychlosti připojení na internet. Cílem pro rok 2020 je internet s rychlostí nejméně 30 Mb/s pro všechny evropské občany. Polovina evropských domácností by přitom měla mít internetové připojení s rychlostí nejméně 100 Mb/s.  Tuto aklamaci plně přijalo i Digitální Česko 2.0, ale podle zpráv a dat z úřadů se tento cíl nezdá být reálný.

Stejně tak ve státní správě velká část rozjetých projektů buď končí, nebo je alespoň odkládána na neurčito, ať již jde o sociální oblast, zdravotnictví nebo další resorty. Přitom Česko má dobrý potenciál na digitální ekonomice stavět podobně jako Estonsko nebo třeba Izrael. Jihomoravský kraj se například dlouhodobě profiluje jako centrum softwarových i dalších ICT firem a synergie s univerzitami zde funguje velice dobře.

Pro vlády ČR však digitální agenda zřejmě prioritou není. Na realizaci strategie Digitální Česko 2.0 v současnosti dohlíží Ministerstvo průmyslu a obchodu, hlavními cíli této strategie jsou: posílení digitální ekonomiky, podpora rozvoje vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a zvyšování dostupnosti ICT pro všechny.

A proč bychom se měli o digitální agendu vůbec zajímat? Odpovědět si můžeme třeba krátkým úryvkem ze strategie Digitální Česko 2.0:

„Racionálním využíváním ICT se zvyšuje produktivita i konkurenceschopnost. U podnikatelů dochází používáním ICT k výrazným úsporám nákladů a k dalším pozitivním efektům, např. ke zvyšování výnosů rychlou reakcí na aktuální požadavky, k možnosti rozšíření sortimentu a k efektivnímu zvyšování kvalitativních parametrů.

Každý občan prostřednictvím moderních technologií získává možnost zvýšit produktivitu své práce a zlepšit možnosti komunikace se svými blízkými i se spolupracovníky. Pro ICT odvětví je specifické, že jeho rozvoj je úzce svázán s potřebami společnosti a rychle na ně reaguje.“

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …