Vláda ČR přijala zákon o zdravotnických prostředcích

Ministr zdravotnictví předložil 3. července na vládě zákon o zdravotnických prostředcích, kabinet jej přijal. Zákon zakotvuje podmínky pro nakládání se zdravotnickými prostředky ve všech fázích jejich existence, počínaje posuzováním bezpečnosti a účinnosti přes výrobu, vstup na trh, distribuci, prodej a používání, až po jejich likvidaci.

 „Zákon by měl zabránit chaotickému a neprůhlednému stanovování cen zdravotnických prostředků, jakého jsme byli před časem svědky například v případě stomických pomůcek nebo očních čoček,“ říká ministr zdravotnictví v demisi, Leoš Heger. Na uvedených příkladech je podle ministra jasně vidět, že dnes není přesně definováno, jakými mechanismy a v jakém pořadí jsou revidovány ceny prostředků. Nový zákon by toto měl řešit podstatně lépe a organizovaněji.
Mezi zdravotnické prostředky patří velmi široká škála výrobků (krycí materiál, stříkačky, jehly, inkontinenční pomůcky, prostředky pro stomiky, glukometry, invalidní vozíky, oční čočky, sluchadla, rentgen, CT, gama nůž atd.). Dosavadní právní úprava této oblasti je ale neuspokojivá. Počítá mj. s tím, že zdravotnické prostředky budou používány především v rámci poskytování zdravotní péče. Realita je ovšem taková, že zdravotnické prostředky jsou prodávány v celé řadě případů přímo pacientům, a to bez adekvátní regulace v oblasti cenotvorby a také rizika poškození jejich zdraví. „Zdravotnický prostředek proto musí být také bezpečný a klinicky účinný i pro tyto případy, kdy si je volně zakoupí sám pacient, nikoli pouze v případě, že jsou jeho prostřednictvím poskytovány zdravotní služby,“ říká ministr Heger.
Při přípravě tohoto zákona resort spolupracoval jak s výrobci a dodavateli, tak s pacientskými organizacemi a zdravotními pojišťovnami. Po úpravě cenotvorby léků, která je nyní již v rutinních kolejích, se u zdravotních prostředků podle Leoše Hegera jedná o druhou významnou oblast, ve které dochází k nastavení systému úhrad transparentním způsobem. „Do budoucna zbývá již jen upravit kalkulace cen jednotlivých zdravotních výkonů a připravit jasná pravidla pro vstup nových položek do seznamu výkonů, aby se rozdělení peněz ve zdravotnictví stalo úplně průhledným. Ministerstvo tento princip nyní již dokončuje,“ doplňuje Heger.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …