V IKEMu se tradičně řešila česká elektronizace

Série konferencí eHealth Days se stala už tradiční příležitostí pro setkávání a  výměnu názorů a  zkušeností všech subjektů a zainteresovaných stran na poli českého eHealthtelemedicíny a využívání informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví. Další ze setkání se uskutečnilo v úterý 18. února, a to v pražském kongresovém centru IKEMu.

Zahajovací programový blok konference eHealth Day 2014 přinesl aktuální informace o stavu implementace nástrojů eHealth v českém systému zdravotní péče, kdy se výrazným akcentem stávají asistivní technologie a služby. Úvodním slovem přivítal účastníky již tradičně Petr Beneš, zástupce Sdělovací techniky.

Již na začátku je třeba podotknout, že v prvních dvou hlavních blocích programu konference nevystoupil žádný ze zástupců Ministerstva zdravotnictví České republiky. „Vzhledem k dnešnímu datu a získávání vládní důvěry bylo opravdu těžké zajistit přítomnost zástupců ministerstva zdravotnictví. Možnou účast přislíbil pouze náměstek pro zdravotní pojištění ministerstva zdravotnictví Toma Philippa,“ uvedl Beneš na počátku konference.

Základní aktivity České lékařské společnosti Jana Evyngelisty Purkyně pak představil v úvodu Martin Zeman. Rok 2013 zhodnotil z hlediska českých aktivit směrem k elektronizaci jako směřování k chaosu. Pod taktovkou se tak ČLS JEP snaží o vzchopení odborníků a odborné veřejnosti a jejich jakési stmelení.

JIří Čížek z ICT Unie zase hovořil o současných plánech a realitě českého elektronického zdravotnictví. Největšími překážkami je podle něj hned několik faktorů, jako například fakt, že stát nemá dlouhodobě žádnou motivaci či neexistuje hnací síla s výkonnou mocí, která by elektronizaci hnala kupředu. Zmínil rovněž politické důvody a nedostatek peněz. „Nedostatek peněz je však rozhodně až na posledním místě,“ upozornil Čížek.

Jan Hlaváček ze společnosti CGM pak hovořil o tom, že i když je budoucí vývoj eHealth dle konkrétních faktů či slov přispěvatelů konference spíše smutný, společnost CGM stále věří, že pokračuje optimisticky. CGM tak pokračuje v budování systému podpory elektronizace, a to zejména na straně lékařů a pacientů. Právě komunikaci mezi nimi se nyní snaží zefektivnit a zlepšit, což má však obrovské důsledky i pro zkvalitnění zdravotní péče.

Neméně významnou součástí programu byla také prezentace aktivit Národního telemedicínského centra, jeho tuzemských i evropských partnerů, a jejich výsledků a zkušeností při zavádění eHealth a telemedicínských postupů do rutinní klinické praxe. V  odpoledním programovém bloku byla rovněž poprvé zařazena akademická sekce pro všechny tuzemské subjekty, které rozvíjejí na akademické půdě své aktivity na poli telemedicíny a asistivních technologií.

Hlavní témata: sdílení dokumentace, portály, e-preskripce, referenční projekty v Evropě a ve světě, možnosti vzdáleného monitorování, NTMC a United4Health, třetí segment elektronického zdravotnictví.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …