Uskutečnila se konference „Elektronicky vedená zdravotní dokumentace“

Dne 2.9. se v Lékařském domě v Praze konala konference Elektronicky vedená zdravotní dokumentace pořádaná Českým národním fórem pro eHealth. Jejím cílem bylo popsat stávající situaci, legislativu i praxi, pojmenovat překážky, které brání vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě a navrhnout řešení.

O své dojmy ze současné situace na poli vedení elektronické zdravotní dokumentace se přišli podělit odborníci na informační technologie, zástupci nemocnic, praktických lékařů i dodavatelé softwarových řešení.

Vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě má mnoho výhod. Petr Struk z Platformy pro elektronické zdravotnictví, která konferenci pořádala vyjmenovává: „Elektronicky vedené dokumenty jsou čitelnější, je menší riziko jejich nesprávného čtení, lépe se v nich vyhledává, třídí, pořizují kopie, informace v elektronické formě se samozřejmě lépe předávají a sdílí.“ K tradičně zmiňovaným nevýhodám pak patří ekonomická nákladnost, nedokonalá legislativa, obavy ze ztráty či úniku dat nebo málo dostupný internet.

Konference otevřela prostor pro spolupráci odborníků, sdružených v Platformě, s nově ustavenou pracovní skupinou ministerstva zdravotnictví pro eHealth. Přednášky byly rozděleny do 2 bloků – teoretické základy a praktické zkušenosti

V první části nás specialisté v oboru seznámili s teoretickými a legislativními východisky:

 • MUDr Milan Cabrnoch z Českého národního fóra pro eHealth hovořil především o legislativním rámci celé záležitosti
 • Ing. Aleš Špidla z Českého institutu manažerů informační bezpečnosti zdůraznil potřebnost kybernetické bezpečnosti a práce s citlivými daty
 • Ing. Hynek Kružík popisoval datové standardy elektronické zdravotní dokumentace
 • MUDr David Marx ze Spojené akreditační komise se věnoval kvalitě a akreditaci v elektronické zdravotní dokumentaci.

Ve druhé části se pak o své dojmy podělili praktikové:

    • MUDr. Pavel Trnka popisoval zkušenosti s využíváním elektronické dokumentace v Záchranné službě hlavního města Prahy
    • MUDr. Cyril Mucha vysvětloval obavy praktických lékařů, ale i výhody, které modernizace zdravotnického systému může přinést
    • Ing. Jiří Haase popsal proces zavádění Elektronické zdravotní dokumentace ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze
    • MUDr. Miroslav Steiner vysvětloval, jakým způsobem se pracuje s elektronickou zdravotní dokumentací v jednom z největších privátních zdravotnických řetězců v České republice, ve společnosti AGEL

Dále vystoupil Ing. Vladimír Kryštof z CompuGroup Medical, Ing. Petr Diblík ze společnosti STAPRO, Ing. Petr Pavlinec z kraje Vysočina a MUDr. Jiří Bek s tématem Struktura dat v elektronických zdravotních knížkách.

Jedním z identifikovaných problémů, které brání většímu rozvoji elektronické zdravotnické dokumentace, je absence registru zdravotnických profesionálů. V něm by lékaři a sestry měli svou identitu, jež by je opravňovala pracovat s elektronickou zdravotní dokumentací jejich pacientů. Takový registr by měl být propojen se stávajícími strukturami e-governmentu, jako jsou registry obyvatel či evidence fyzických a právnických osob.

Právě nadměrná administrativa v kombinaci s časovou a finanční náročností představují největší bariéry, které brání používání EZD mezi praktickými lékaři. „Elektronickou zdravotnickou dokumentaci vedou mezi praktickými lékaři pouze jednotlivci. Podmínky pro EZD jsou tak náročné, že se většina praktiků rozhodla pro hybrid: dokumentaci vedou v elektronické podobě, ale současně ji i tisknou, aby vyhověli znění zákona,“ říká praktický lékař Cyril Mucha.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …