Úřad zveřejnil návrh Strategie správy spektra

Český telekomunikační úřad připravil a představil k připomínkám návrh Strategie správy spektra. Návrh úřad vypracoval v souladu se zadáním státní politiky Digitální Česko v. 2.0 – Cesta k digitální ekonomice, přijatou usnesením vlády z 20. března 2013.

Jedná se o první ucelený dokument k této problematice, který vznikl s cílem konkretizovat hlavní cíle České republiky v oblasti využívání rádiového spektra, a to nejen v elektronických komunikacích, ale i v řadě dalších oborů. „Současný nástup mobilních sítí 4. generace je příkladem změn, ke kterým došlo v technologickém vývoji v posledních letech. Současně je vstupní branou do světa zcela nových služeb. Na dalším vývoji se rozhodujícím způsobem bude podílet hospodářská soutěž, ke které by měl náš návrh rovněž přispívat,“ uvedl ředitel odboru mezinárodních vztahů ČTÚ Petr Zeman.

Návrh se podrobně zabývá jednotlivými kmitočtovými pásmy a službami, které se v nich poskytují. Současně ale zdůrazňuje principy, které musí být pro efektivní správu spektra společné, tedy především principy efektivity, předvídatelnosti, transparentnosti a komunikace. Veřejnost se může k návrhu strategie vyjádřit až do 23. ledna 2014. Poté ČTÚ upravený dokument postoupí do mezirezortního připomínkovacího řízení a k projednání vládě.

Štítky:

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …