Úhradová vyhláška a nespokojenost SPL ČR

Prohlášení okresních a krajských zástupců Sdružení praktických lékařů ČR z celostátního setkání v Milovech ze dne 11. 10. 2015

Účastníci setkání vyjádřili nespokojenost s výsledkem Dohodovacího řízení o úhradách zdravotní péče v roce 2016 a aktuálním návrhem Úhradové vyhlášky. Proti veřejně deklarovaným slibům ministra zdravotnictví o spravedlivém a vyváženém nárůstu příjmů pro lůžkovou i ambulantní část ve výši 5% předpokládá současná verze Úhradové vyhlášky nárůst úhrad pro všeobecné praktické lékaře (VPL) pouze 1,5-2% a disproporci předpokládaných příjmů (8% pro nemocnice a 2% pro ambulantní složku). Konstatujeme, že segment VPL je dlouhodobě podhodnocen. Již sedmým rokem, od roku 2009, nebyla navýšena základní kapitační platba.

Delegáti vyjadřují hluboké zklamání nad neúčastí ministra zdravotnictví nebo jeho zástupce. Ministerstvo tím potvrdilo svůj přezíravý postoj vůči VPL. Samo tak zpochybnilo svůj deklarovaný úmysl posilovat postavení primární péče.

S postojem ministerstva kontrastuje aktivní přístup zdravotních pojišťoven. Setkání v Milovech se zúčastnili ředitelé nebo vrcholní reprezentanti všech pojišťoven. Z konstruktivního dialogu vyplynulo, že i v prostředí, které z odpovědnosti zcela vynechává pacienta, existují cesty, jak zvýšit efektivitu systému, např. dodržováním Vyhlášky o dispenzární péči, zvyšováním kompetencí VPL a rušením preskripčních omezení pro VPL.

Regionální rada SPL ČR posoudí dopad definitivního znění Úhradové vyhlášky na segment VPL a jeho perspektivy a rozhodne o dalším postupu.

Zdroj: web Sdružení praktických lékařů ČR

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …