Transformace zdravotnictví na jednotný digitální trh

V rámci strategií Komise pro digitální jednotný trh a po analýze výsledků otevřené veřejné konzultace, zveřejnila Evropská komise sdělení o digitální transformaci zdravotnictví na jednotném trhu a budování zdravější společnosti. Tyto sdělení udávají směr činností EU v oblasti zdravotnictví v nadcházejících letech.

 https://pixabay.com/cs/belgie-brusel-evropská-komise-3595351/


Hlavní priority transformace

Sdělení o digitální transformaci zdravotnictví a péče na jednotném digitálním trhu určuje tři priority:

  1. Bezpečný přístup občanů k jejich zdravotním datům, a to i přes hranice – umožňující občanům přístup k jejich zdravotním datům v celé EU.
  2. Individuální lékařství prostřednictvím sdílené evropské datové infrastruktury – umožňující výzkumným pracovníkům a dalším odborníkům sdílet zdroje (údaje, odborné znalosti, kapacity zpracování a uchovávání počítačů).
  3. Upevnění postavení pacientů a zlepšení komunikace mezi pacienty a poskytovateli zdravotní péče – pomocí digitalizace, která umožní lidem důsledněji dbát o své zdraví, podpoří prevenci a umožní interakci mezi pacienty a zdravotnickými instituty.

 

Váš názor se počítá

V období od července do října 2017 se uskutečnila veřejná konzultace o transformaci zdravotnictví a péče na jednotný digitální trh. Evropská komise získala informace o rozsahu politických opatření, které mají být uskutečněny s cílem zlepšit zdraví a péči lidí. Veřejná konzultace obdržela téměř 1 500 odpovědí, z nichž více než 90 % respondentů souhlasilo s tím, že občané by měli mít možnost spravovat vlastní údaje. Více než 80 % respondentů souhlasí s tím, že sdílení zdravotních údajů může být prospěšné. Přibližně 60 % respondentů tvrdí, že nemají přístup k digitálním zdravotnickým službám. Podrobné shrnutí výsledků konzultace je k dispozici.

 

Proč digitální trh?

Transformace zdravotní péče na jednotný digitální trh bude přínosem pro lidi, systémy zdravotní péče i hospodářství. Digitální technologie, jako je mobilní komunikace 4G / 5G, umělá inteligence nebo superpočítače, nabízejí nové příležitosti pro transformaci způsobu, jakým přijímáme a poskytujeme zdravotní a pečovatelské služby. Umožňují inovativní přístup k nezávislému životu nebo integrované zdravotní a sociální péči. Údaje o zdraví a pokročilá analýza dat pak mohou pomoci urychlit vědecký výzkum, personalizovat medicínu, včas diagnostikovat nemoc a nasadit účinnější léčbu.

 

Autor: M. Hájková

 

Zdroje:

Fotografie: https://pixabay.com/cs/belgie-brusel-evropská-komise-3595351/

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/2018_consultation_dsm_en.pdf

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/staff-working-document-enabling-digital-transformation-health-and-care-digital-single-market

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2085_cs.htm

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-policy-ehealth

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-transformation-health-and-care-digital-single-market_cs

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3364_cs.htm

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …