Tom Philipp – vize eHealth v ČR

Vize náměstka ministra zdravotnictví pro životní pojištění – Toma Philippa. Svůj pohled na elektronické zdravotnictví prezentoval na konferenci eHealth day 2015, na které se taktéž zúčastnil panelové diskuze spolu s dalšími odborníky z oblasti zdravotnictví.

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA : náměstek ministra zdravotnictví a gestor Národní strategie elektronického zdravotnictví. Dříve pracoval, mimo jiné, i jako revmatolog v Thomayerově nemocnici.

Cíle Národní strategie elektronického zdravotnictví:

1. Aktivní role pacientů v péči o vlastní zdraví
2. Vytvořit zdravotníkům podmínky pro rozvoj kvality zdravotních služeb
3. Zpřístupnit manažerům ve zdravotnictví přesné a včasné informace pro jejich rozhodování

Přínos pacientům:

– snadný a rovný přístup k potřebným zdravotním službám
– přesné informace o zdravotním stavu, léčebných plánech a metodách
– dostatek informací, nezbytných k správnému rozhodování o životním stylu a čerpání zdravotní péče

Přínos lékařům zdravotním sestrám a ostatním zdravotnickým profesionálům:

– dostupné, přesné a včasné informace o pacientech
– souhrnné a přehledně strukturované kolekce poznatků a výukových pomůcek k zajištění odborného růstu
– úplné a uspořádané přehledy o jejich zdravotním stavu a léčbě
– silnou informační podporu při rozhodování
– možnost snadné týmové komunikace a kooperace

Přínos technickým a administrativním zaměstnancům zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven, pověřených orgánů místní samosprávy a státní správy umožní elektronické zdravotnictví:

– získat věcné přehledy o parametrech a výkonech příslušné části zdravotnického systému
– účelně plánovat a distribuovat zdroje v souladu s potřebami a očekáváním pacientů a zdravotníků.
– zajistit nezbytné podmínky pro další rozvoj spravovaných subjektů nebo procesů

Zdroj : Prezentace MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, eHealth day 2015, 17.2.2015

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …