Tisková zpráva z konference CNZ 2012

Ve čtvrtek 4. října 2012 se v prostorách Národního archivu v Praze uskutečnila odborná mezinárodní konference s názvem „Co po nás zbude?“. Tuto konferenci uspořádalo již posedmé sdružení CNZ, o.s., a jejím tématem bylo dlouhodobé používání a uchovávání elektronických dokumentů.

Na konferenci byly mimo jiného představeny dvě nové ISO normy, které se vztahují k hodnocení kvality a spolehlivosti dlouhodobých a důvěryhodných úložišť elektronických dokumentů. Akce proběhla pod záštitou ředitelky Národního archivu PhDr. Evy Drašarové, CSc. Vedle našich i zahraničních expertů se konference zúčastnili i členové vlády a ministerstev. Ochrana dat a duševního vlastnictví je jednou ze základních úloh komerčních subjektů i organizací státní správy a samosprávy. Narůstající počet elektronických dokumentů v organizacích je důsledkem i efektem využívání nových technologiích i zavádění eGovernmentu v České republice. V případě nedostatečné a nekoncepční péče o elektronické dokumenty však hrozí nejen jejich postupná degradace, ale časem i definitivní zničení a ztráta. Přitom již dnes existuje řada účinných nástrojů (dlouhodobá důvěryhodná úložiště) na spolehlivé a dlouhodobé uchovávání elektronických dokumentů.

V současné době roste potřeba objektivního hodnocení kvality dlouhodobých úložišť. Je nezbytné zajistit, aby uložené elektronické dokumenty byly přístupné a použitelné po celou dobu, kdy budou potřebné. Právě pro tyto účely je nutné stanovit pravidla a to např. s využitím mezinárodně platných metodik či norem. David Giareta, ředitel APA (Aliance for permanent Access), která sehrála zásadní roli v přípravě nových norem ISO pro hodnocení dlouhodobých digitálních úložišť v rámci Evropské platformy pro Audit a Certifikaci digitálních úložišť, vysvětlil, že právě nové normy, které pojednávají především o procesech a organizačních otázkách, jsou nadčasové a nezávislé na vývoji technologií: „Zatímco norma ISO 13363 se týká problematiky dlouhodobého důvěryhodného ukládání elektronických dokumentů, podle normy ISO 16919 by se měl provádět audit a certifikace, a to i v rámci České republiky.“

Jednotný standard pro ukládání dat je základ, který by se měl podle jeho slov používat na celém světě. Toto sjednocení podporuje i Rada vlády ČR. Zdeněk Zajíček, náměstek ministra financí, ujistil na konferenci přítomné posluchače, že vyřešit problém dlouhodobého uchovávání elektronických dokumentů je jednou z jeho priorit.

Čeští odborníci se shodli, že díky Informačnímu systému datových schránek je nyní v ČR k dispozici „důvěryhodný a bezpečný komunikační prostor“ pro předávání elektronických dokumentů. V provozu jsou základní registry; nová úprava spisové služby a elektronického podpisu i pokrok v elektronizaci veřejných zakázek, to jsou nejen pro veřejnou správu poměrně zásadní změny, na které jsme více či méně připraveni. Co stále ještě není dořešeno, je kompletní „životní cyklus“ elektronických dokumentů, který by zajistil a zaručil důvěryhodnost jejich používání.

Budování Národního digitálního archivu, včetně stanovení pravidel pro zajištění kvality ukládaných dat, je klíčové pro uchování informací a dokumentů, které budou pro společnost významné nejenom nyní, ale i v budoucnosti. „Bez odpovídajících certifikací by Národní archiv nebyl důvěryhodným digitálním úložištěm pro současné ani budoucí uživatele,“ řekla PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu.

Zdroj: www.cnz.cz

Štítky:

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …