Tisková zpráva Svazu zdravotních pojišťoven ČR

Zdravotní pojišťovny sdružené v SZP ČR vydávají Pozitivní list, a to s účinnosti od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013, který usnadňuje orientaci ve finančních nákladech ze strany poskytovatele zdravotních služeb a zdravotní pojišťovny na léčiva v něm zahrnutá, a stejně tak zohledňuje i finanční náklady pacienta/pojištěnce.
Pozitivní list SZP ČR je pomůcka pro předepisující lékaře poskytující lékaři informaci, které léčivé přípravky jsou z pohledu zdravotních pojišťoven nákladově nejméně náročné, a to na základě porovnání výše úhradového ekvivalentu. Úhradový ekvivalent je vypočten jako podíl úhrady za balení a počtu definovaných dávek v balení příslušného léčivého přípravku. Na Pozitivní list je zařazeno 121 léčivých přípravků, které splnily předem stanovená kritéria. Ta byla publikována na webových stránkách SZP ČR společně s výzvou pro farmaceutické firmy k participaci na tvorbě Pozitivního listu. Pozitivní list obsahuje vybrané léčivé přípravky ze skupin v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků, které jsou SZP ČR v maximální možné míře doporučovány k preskripci.

Při preskripci je vhodné uvádět na receptu příznak „Nezaměňovat“. Jednou z podmínek zařazení léčivého přípravku na Pozitivní
list je garance dostupnosti, tj. smluvní zajištění 40% pokrytí trhu (podíl na celkovém objemu prodeje léčivých přípravků obsahujících tutéž léčivou látku). Při tvorbě Pozitivního listu měly zdravotní pojišťovny sdružené ve SZP ČR na zřeteli zejména zabezpečení dostupných léčivých přípravků pro své pojištěnce tak, aby převážná většina léčivých přípravků na něj zařazených byla pro pacienty bez doplatku.
Pozitivní list vydávaný SZP ČR se odlišuje v některých položkách od Pozitivního listu vydávaného VZP ČR. Pozitivní list SZP ČR zahrnuje např. léčivý přípravek Omeprazol Mylan ze skupiny antiulceróz, který má nejnižší úhradu za ekvivalent v celé ATC skupině.
Zdravotní pojišťovny sdružené v SZP ČR očekávají, že úspora vzniklá na základě preskripce v souladu s Pozitivním listem, může dosáhnout až cca 420 mil Kč za rok.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …