Tisková zpráva Svazu zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR)

Zdravotní pojišťovny sdružené v SZP ČR vydávají aktualizovanou verzi Pozitivního listu, a to  s účinnosti od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014.
Pozitivní list SZP ČR je pomůcka pro předepisující lékaře poskytující lékaři informaci, které léčivé přípravky jsou z pohledu zdravotních pojišťoven nákladově nejméně náročné, a to na základě porovnání výše úhradového ekvivalentu. Úhradový ekvivalent je vypočten jako podíl úhrady za balení a počtu definovaných dávek v balení příslušného léčivého přípravku.  Pozitivní list tedy usnadňuje orientaci ve finančních nákladech ze strany poskytovatele zdravotních služeb a zdravotní pojišťovny na léčiva v něm zahrnutá, a stejně tak zohledňuje i finanční náklady pacienta/pojištěnce.
Na Pozitivní list je zařazeno 27 léčivých přípravků, které splnily předem stanovená kritéria. Ta byla publikována na webových stránkách SZP ČR společně s výzvou pro jednotlivé farmaceutické firmy k participaci na tvorbě Pozitivního listu. Pozitivní list obsahuje vybrané léčivé přípravky ze skupin v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků, které jsou SZP ČR v maximální možné míře doporučovány k preskripci. Jednou z podmínek zařazení léčivého přípravku na Pozitivní list je garance dostupnosti, tj. smluvní zajištění 40% pokrytí trhu (podíl na celkovém objemu prodeje léčivých přípravků obsahujících tutéž léčivou látku). Při tvorbě Pozitivního listu měly zdravotní pojišťovny sdružené ve SZP ČR na zřeteli zejména
zabezpečení dostupných léčivých přípravků pro své pojištěnce tak, aby všechny léčivé přípravky na něj zařazené byly pro pacienty bez doplatku.

Pozitivní list vydávaný SZP ČR se odlišuje v některých položkách od Pozitivního listu vydávaného VZP ČR. Ve větší míře jsou v něm využívány výše úhrad léčivých přípravků vycházející ze smluvních cen, tj. smluv o dohodnutých nejvyšších cenách léčivých přípravků, které jsou uzavírané mezi SZP ČR a smluvními partnery – držiteli rozhodnutí o registraci, dovozci nebo tuzemskými výrobci léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské
účely, dovozci nebo předkladateli specifického léčebného programu. Uzavírání těchto smluv generuje úspory v systému veřejného zdravotního pojištění a umožňuje efektivní snižování výdajů z rozpočtu veřejného zdravotního pojištění, vynakládaných na úhradu předmětných skupin LP.

Preskripce v souladu s Pozitivním listem je zdravotními pojišťovnami monitorována a následně bude zohledňována při případném uplatňování individuální regulace. Zdravotní pojišťovny sdružené v SZP ČR očekávají, že úspora vzniklá na základě preskripce v souladu s Pozitivním listem, může dosáhnout až cca 310 mil Kč za rok. Vytvářené úspory umožňují rychlejší vstup nových velmi nákladných, vysoce inovativních léčivých přípravků na český trh, resp. financování nákladné moderní léčby závažných chorob a onemocnění.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …