Telemonitoring v praxi: Nemocnice Třebíč

Pavel Svoboda, zástupce Nemocnice Třebíč, a Martin Doležal ze společnosti Ness Czech představili na záříjové konferenci ICT ve zdravotnictví 2013 praktické zkušenosti s využitím telemonitoringu. Telemonitoring přitom představili vlastně jako dialog mezi zdravotníky a IT profesionály o tom, zda je možné aplikovat nové moderní technologie a postupy do zdravotnictví, a to snadno, levně a jednoduše. Jak tento dialog funguje na konkrétním českém zdravotnickém poli?

Proč telemonitoring?

Telemonitoring, který je nedílnou součástí procesu elektronizace zdravotnictví, je podle odborníků součástí koncepce elektronizace hned z několika důvodů. Proč je tak důležitý? Ze strany zdravotnických pracovníků umožňuje sledování zdravotního stavu pacienta, analýzu pacientských dat, ale i včasnou pomoc v případě potřeby. Pacientovi zase zjednodušuje maximálně život díky monitoringu a přenosu hodnot vitálních funkcí na dálku, monitoringu prostředí a také možnosti videa nebo hlasové komunikace.

V praxi: Nemocnice Třebíč

Konkrétní přínosy a výsledky telemonitoringu lze již dnes ukázat na mnoha praktických případech. Může jím být už samotná existence Národního telemedicínského centra v Olomouci nebo současná praxe z Nemocnice Třebíč. Právě tam se totiž zástupci snaží o efektivní organizaci zdravotní péče, zvyšování bezpečnosti jednotlivých procesů či třeba posilování pocitu jistoty u oslabených pacientů. Vše prostřednictvím zavádění služeb telemonitoringu. „Chceme poskytovat opravdu kvalitní a bezpečnou péči, zároveň také nákladově efektivní. Využíváme proto výhod telemonitoringu i na standardních odděleních, čímž se snažíme poskytnout služby nad běžným standardem. Prospěch tak mohou mít všichni pacienti, které léčíme, zejména ti v pooperační péči nebo se závažnými onemocněními dýchacího systému,“ komentuje Pavel Svoboda z Anesteziologicko resuscitačního oddělení Nemocnice Třebíč. „Vize je taková, že na pacienta připojíme monitorovací zařízení, z něhož se data přenesou na server. My si je pak na jakémkoliv počítači zobrazíme,“ dodává Svoboda.

Nemocnice Třebíč se pro telemonitoraci spojila se společností Ness Czech, jež je globálním partnerem v oblasti business procesů a technologií. Jejím cílem je poskytovat účelná a efektivní řešení a v neposlední řadě rozvíjet komunikační postupy a technologie nejen na zdravotnické půdě. Základem práce Ness Czech je stav, kdy mají prospěch ze služby jak lékaři, tak pacienti, ale i zdravotnický a ošetřující personál v zařízeních sociální péče či rodinní příslušníci ošetřovaných pacientů. „V třebíčské nemocnici po nás vyžadovali zejména ergonomii, snadnost aplikovatelnosti nových technologií a také rozmanitost. Důležité bylo najít hodně variant toho, jak bude možné s jednotlivými zařízeními pracovat a jakým způsobem budou ovladatelná,“ vysvětluje proces Martin Doležal ze společnosti Ness Czech. „Pro přenos údajů z měřících přístrojů jsme využili technologií Huawei, které se nám zdáli být spolehlivým přenosovým prvkem. Zařízení jsou odolná a také dobře parametrizovatelná. Partnerem řešení je pak i mobilní operátor T-Mobile Czech Republic, který poskytl 3G mobilní datové připojení,“ dodává Doležal.

Monitoring s ochranou osobních údajů

Výsledkem spojení úsilí třebíčské nemocnice, Ness Czech a T-Mobile je tak řešení, které může prostřednictvím určitého přenosového prvku přenášet údaje do konkrétního, avšak libovolného přenosového místa. Data přitom nejsou identifikovaná pacientem, ale přístrojem, tedy jsou neosobní. Jsou to pouze údaje o měření, které garantují dodržení ochrany osobních dat. Prvním místem, kde je doslova vidět pacient, je místo prezentace. Přístup sem je ale zajištěn hesly a případně i adresováním oprávněného přístupu. Základními výhodami celého projektu jsou pak zejména nízké pořizovací i provozní náklady a možnost uchování a analýzy dat. „Z pohledu uživatele se jedná o velmi efektivní a zároveň jednoduchý nástroj. Dostane do rukou například pulsní oxymetr, se kterým umí bez problémů zacházet. Krabičku pro přenos pouze umístí poblíž. Pak už zbývá jen otevřít stránku v internetovém prohlížeči a přihlásit se na sesterně. Tam zdravotní pracovník vidí, jak se pacientovi daří,“ vysvětluje Svoboda.

Realizace celého projektu zabrala dva roky. V září 2011 vznikla jeho úvodní myšlenka, v červenci 2013 pak došlo k zahájení a následné aplikaci řešení na vybraném oddělení. Běžně slouží například pro oddělení oxymetrie nebo  glukometrie, s potenciálem připojení dalšího spektra oddělení.

 

 

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …