Telemedicína – krok k efektivnějšímu zdravotnictví

Telemedicína je označení pro poskytování zdravotnických služeb na velké vzdálenosti. Nabízí pacientům efektivní technologii, která jim pomáhá řídit svůj zdravotní stav přímo z domova. Řešení umožňuje pobyt doma, a přitom stejnou péči jako v nemocnici.

.

Telemedicína má šetřit čas i peníze zdravotnického personálu

O takzvané telemedicíně se mluví nejčastěji v souvislosti s elektronizací zdravotnictví. Sledování pacientů prostřednictvím virtuálních oddělení a ad hoc konzultace pomáhají šetřit čas a náklady spojené s neplánovanými příjmy, ambulantními výkony a převozy pacientů. Virtuální monitoring redukuje případy opakovaného přijetí pacientů krátce po jejich propuštění z nemocnice. Systém rovněž disponuje funkcemi umožňujícími na dálku sledovat nemocné s nejrůznějšími diagnózami včetně astmatu, plicních onemocnění, cukrovky, vysokého tlaku, pooperační péče, těhotenství, mozkové mrtvice a řady dalších.

Méně cestování, ale více péče pro pacienty

Budování telemedicínských sítí přináší další výhody z pohledu různých skupin uživatelů. Ze strany pacientů je to například jistota péče i v zařízeních, kde jsou kapacity lůžkových oddělení nízké. Denní měření vitálních hodnot a jejich vyhodnocení navíc vedou ke včasné a pravidelné úpravě medikace. Služba telemedicíny je totiž dostupná nepřetržitě. Bonusem může být méně cestování, které bývá kritické zejména pro seniory či hůře pohyblivé pacienty bydlící na venkově a v odlehlých částech republiky s komplikovanou dopravou.

Klinikám se uleví od přetížení

Telemedicínské centrum může být zvažováno jako alternativa stacionární a ambulantní péče. Jeho realizací vzniká jakási virtuální ošetřovna pro pacienty. Velkým přínosem je pak eliminace efektu otáčejících se dveří, neboli neustálého navracení se pacientů do nezaměstnanosti, na klinikách či na EKG a pohotovostech. Telemonitoring obecně zlepšuje posthospitalizační péči a umožňuje souvislý monitoring vitálních hodnot.

Potřebná data dostupná tady a teď

Lékařům přináší telemedicínský proces získání všech relevantních pacientských dat automaticky, jakmile jsou údaje zaznamenány do elektronického záznamu pacienta. Předběžné automatizované vyhodnocení již došlých dat a porovnání s řadou těch docházejících vedou k optimálnímu monitoringu chronických nemocí pacienta i ke snížení nákladů. Telemonitoring tak předchází zbytečné hospitalizaci, avšak nenahrazuje praktického lékaře.

Pojišťovny propojené s telemedicínskými centry

Zdravotnické služby poskytované na dálku pak mohou pozitivně zapůsobit i na straně zdravotních pojišťoven. Vedou ke zlepšení jejich risk managementu a zviditelní cesty k inovacím a proinovačního přístupu. Telemedicína je pro ně prostředkem pro zvýšení shody hodnocení i správnou klasifikaci pro pacienty s rizikovými faktory. Náklady na rehospitalizaci se znatelně sníží a pojišťovny mají navíc možnost přímé kontroly prostřednictvím individuálních kontraktů s telemonitorujícími centry.

Národní telemedicínské centrum

V České republice zaštiťuje veškerou činnost v tomto oboru Národní telemedicínské centrum. Vzniklo jako koordinační a vzdělávací instituce v rámci nového rychle se rozvíjejícího odvětví medicíny – eHealth, resp. telemedicíny. V současné době existuje v ČR celá řada aktivit v oblasti eHealth, většina z nich se však zabývá pouze dílčími úkoly. Cílem NTC je tak sjednocení těchto aktivit pod jednu organizační strukturu, hledání a zkoumání nových směrů a postupů v dané oblasti, ověřování a zavádění těchto novinek a principů do praxe a v neposlední řadě rozvoj a využití moderních metod v pregraduálním i postgraduálním vzdělávání.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …