Technologie InterSystems základem pro interoperabilitu ve zdravotnictví

Společnost Foothold Technology, přední poskytovatel softwaru pro zdravotnické informační systémy určené poskytovatelům sociálních služeb a služeb v oblasti behaviorálního zdraví, oznámila, že softwarová aplikace Foothold AWARDS úspěšně prošla testováním, při němž probíhala výměna dat s několika zdravotnickými informačními systémy, a je nyní plně interoperabilní.

Zrodí se centrum pro interoperabilitu?

Tento úspěch stojí u zrodu centra pro interoperabilitu Foothold (Interoperability Center), které umožňuje poskytovatelům zdravotní péče, již jsou součástí kteréhokoli lékařského centra poskytujícího komplexní zdravotnické služby (Health Home) či poskytovatelům fungujícím v rámci jiného modelu koordinované péče kdekoli ve Spojených státech podílet se na bezpečné a chráněné výměně dat, která splňuje všechny zákonné požadavky.

Podle Zákona o ochraně pacientů a dostupnosti zdravotní péče z roku 2010 mohou americké státy v rámci programu zdravotního pojištění pro jednotlivce a rodiny s nízkými příjmy Medicaid vytvořit tzv. Health Homes a systémy pro výměnu zdravotnických informací, které budou koordinovat péči o pacienty s chronickým onemocněním. Health Homes jsou poskytovatelé zdravotní péče, jejichž filozofií je péče zaměřená na pacienta jako celek. Zajišťují integrovanou a koordinovanou primární i akutní péči, péči směřující k behaviorálnímu zdraví a dlouhodobou péči.

Bezpečí jako základ

Díky implementaci systémů elektronické zdravotní dokumentace u poskytovatelů péče v oblasti behaviorálního zdraví a v dalších oblastech napříč celými Spojenými státy se podařilo rychleji naplnit nové požadavky na poskytování péče a zpracovávání dokumentace. Systémy elektronické zdravotní dokumentace ovšem nutně nenabízejí interoperabilitu či schopnost automatické výměny dat s jinými systémy pro správu dat a zároveň interpretaci těchto sdílených informací. AWARDS je jedním z velmi mála systémů elektronické zdravotní dokumentace, který umí používat protokoly certifikované organizací IHE, jež jsou standardem v technologiích pro zdravotnictví.

„Pro mnoho našich poskytovatelů bude tento pokrok znamenat revoluci ve způsobu poskytování služeb, protože budou mít informace o průběhu veškeré péče, které se pacientovi dostalo od poskytovatelů působících v dané oblasti. Výsledkem pak bude, že dokáží erudovaněji a efektivněji řídit jednotlivé případy,“ říká Marlowe Greenberg, výkonný ředitel Foothold. „Jsme hrdí na to, že pomáháme realizovat vizi, kdy mohou poskytovatelé péče lépe spolupracovat a přinášet efektivnější péči lidem, kteří to potřebují.“

Foothold letos ohlásil partnerství se společností InterSystems, světovým lídrem v sofwaru pro propojenou péči, za účelem integrace softwarového systému Foothold AWARDS  a platformy pro strategickou informatiku InterSystems HealthShare®. „Díky našemu partnerství s InterSystems budou moci poskytovatelé, kteří používají AWARDS, využívat jakýkoli systém pro výměnu informací po celých Spojených státech, aniž by museli zdvojovat datové vstupy. AWARDS bude sloužit jako jediný portál pro odesílání a přijímání dat v jakémkoli požadovaném formátu, bezpečnou a chráněnou cestou,“ popisuje výhody partnerství s InterSystems M. Greenberg.

„Těší nás, že jsme mohli spolupracovat se společností Foothold a vyjít vstříc požadavkům na výměnu dat, které má nová skupina poskytovatelů péče působících v oblasti behaviorálního zdraví, a rozšířit tak výhody propojeného zdravotnictví. Protože platforma InterSystems HealthShare má certifikaci IHE pro interoperabilitu, můžeme záměry společnosti Foothold plně podpořit platformou pro strategickou interoperabilitu,“ řekl Paul Grabscheid, viceprezident InterSystems pro strategické plánování.

„Foothold byl pro naši organizaci opravdovým partnerem, protože se připravujeme na reformu zdravotnictví a procházíme rozsáhlými změnami,“ vyzdvihuje přínos společnosti Foothold Peter Beitchman, výkonný ředitel neziskové organizace The Bridge, která se zaměřuje na problémy s bydlením a psychologickou pomoc a která se účastnila projektu výměny dat. „Víme, že výměna dat bude pro naše klienty, kterými jsou vážně mentálně nemocní, drogově závislí a bezdomovci, znamenat velkou výhodu, na druhé straně rychle se měnící prostředí klade obrovské nároky na trasování dat a vytváření zpráv. Se systémem AWARDS, který spravuje naši dokumentaci, si dokážeme udržet náskok před událostmi a poskytovat služby našim klientům a chránit jejich informace.“

Irene Koch, výkonná ředitelka Brooklyn Health Information Exchange (BHIX), k tématu interoperability říká: „New York je jedním z prvních států, který zavedl výměnu zdravotnických informací v plném rozsahu. Organizace BHIX byla v New Yorku hnacím motorem v propagování interoperability a nových modelů péče, které by umožnily lépe koordinovat zdravotní péči pro Newyorčany. V blízké budoucnosti bude výměna zdravotnických informací podmínkou pro poskytování zdravotní péče v New Yorku, a to zejména v souvislosti s vývojem State Health Information Network of New York (SHIN-NY; Celostátní zdravotnická informační síť pro New York), i po celých Spojených státech. Velmi nás zajímá, jak se výměna zdravotnických informací bude v oblasti zdravotnictví rozvíjet.“

„Poté, co byly stanoveny předpisy a protokoly pro plynulé sdílení dat o pacientech a harmonizovány strategie na ochranu osobních údajů na federální úrovni, se ukazuje, že pro poskytovatele zdravotní péče je stále důležitější, aby byl implementován takový systém pro výměnu zdravotnických informací, který je flexibilní a jehož prodejce je  zapojen do procesu po celou dobu těchto historických změn,“ dodává M. Greenberg.

Štítky:

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …