Další aktuality
Praktické využití telemedicíny v české kardiologii
E-health představuje mimo jiné také efektivní interakci mezi pacientem a poskytovatelem zdravotní péče. Můžeme jej definovat jako souhrn zdravotnických aktivit, …
Stanovisko Výboru regionů k Akčnímu plánu pro elektronické zdravotnictví na období 2012–2020
Výbor regionů evropské unie vydal své stanovisko k Akčnímu plánu pro elektronické zdravotnictví na období 2012–2020 – inovativní zdravotní péče pro 21. …
Elektronické zdravotní knížky se začínají používat ke statistikám
Jak moc užívají antidepresiva jednotliví pacienti dle znamení zvěrokruhu či v jakém kraji žijí lidé v největší psychické pohodě nyní …