Další aktuality
Lékové interakce
Interakce léčiv je diskutovaným tématem i v oblasti elektronického zdravotnictví. Bohužel doposud neexistuje jednotný systém kontroly interakce mezi jednotlivými léky, některé …
Seriál o elektronizaci: Díl pátý– Elektronická preskripce
Další z důležitých stavebních kamenů elektronizace zdravotnictví a věcného záměru eHealth koncepce, kterému se v dnešním seriálu budeme věnovat, je elektronická …
Otevřený dopis našeho čtenáře
Dovolujeme si zveřejnit otevřený dopis našeho čtenáře, pana inženýra Čermáka, adresovaný panu poslanci Skalickému, jednomu z největších zastánců eReceptu. Dopis …