Další aktuality
Konkurenceschopnost Česka sráží nízká efektivita státní správy a nedodržování přijatých strategií
Podle ICT UNIE, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, patří mezi hlavní příčiny propadu konkurenceschopnosti ČR neefektivní veřejná …