Další aktuality
Seriál – Národní plán rozvoje eHealth 1
Prostřednictvím tohoto seriálu bychom vám rádi zprostředkovali Národní plán rozvoje eHealth, který byl vytvořen Českým národním fórem pro eHealth a ICT Unií. …
Neúspěšné koncepce eHealth
Národní telemedicínské centrum zveřejnilo koncem minulého roku informace o neúspěšných implementacích národních koncepcí eHealth. Výstup vznikl v rámci projektu OP VK …
Zpráva WHO – Global Observatory for eHealth
Padesáté osmé Světové zdravotnické shromáždění v květnu roku 2005 přijalo rezoluci WHA58.28, které stanovilo strategii eHealth pro WHO. Usnesení vyzvalo členské …