Další aktuality
Jednotný digitální trh pro EU
Evropská komise stanovila 16 iniciativ k začlenění internetu a digitálních technologií do všech oblastí každodenního života a podnikání. Evropa by měla …
Neúspěšné koncepce eHealth
Národní telemedicínské centrum zveřejnilo koncem minulého roku informace o neúspěšných implementacích národních koncepcí eHealth. Výstup vznikl v rámci projektu OP VK …
Evropská komise 2013: Jak mění eHealth podobu zdravotnických systémů
eHealht je relativně novým přírůstkem digitálního věku, i přesto však dokáže měnit velmi silně podobu našich zdravotnických systémů. Jako jedna …