Další aktuality
Podle jakého klíče rozdělovat prostředky v českém zdravotnictví?
CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, se zamýšlí nad prioritami českého zdravotnictví. Prioritou je samozřejmě blaho pacienta, ale na mediální …
Analýza korupčních vztahů ve zdravotnictví
Nadační fond proti korupci (dále jen „NFPK“) zveřejnil na svých stránkách přehledový souhrnný text o korupci a o plýtvání veřejných …