Systém od Aquasoftu podporuje přeshraniční poskytování zdravotní péče

Národní řešení jednoho z nejrozsáhlejších projektů EU, Access Point Centra mezistátních úhrad (AP CMÚ), bylo uvedeno do provozu. Systém, na jehož dodávce se významně podílela softwarová firma Aquasoft, slouží pro mezistátní elektronickou výměnu dokumentů pro oblast zdravotního pojištění a péče mezi kompetentními institucemi, jakými jsou například zdravotní pojišťovny, v ČR a státech EU i mimo ni.

EU požaduje po institucích sociálního a zdravotního pojištění, aby do budoucna přešly na elektronickou výměnu dokumentů a dat i při řešení přeshraničních otázek. Pro vzájemnou komunikaci musí státy vybudovat v rámci jednotlivých sektorů přístupová místa (Access Point). Vybudováním a správou českého přístupového místa pro oblast zdravotního pojištění a péče tzv. AP CMÚ bylo pověřeno Centrum mezistátních úhrad (CMÚ). Pro CMÚ systém vyvinula softwarová firma AQUASOFT spol. s r.o. ve spolupráci s firmou STYRAX, a.s.

AP CMÚ představuje společné národní řešení administrace celé mezinárodní agendy pro pracovníky všech českých institucí zdravotního pojištění i CMÚ. Tento koncept umožňuje jednoduché, flexibilní a efektivní provádění změn a úprav pouze na jednom místě, bez nutnosti zásahu do všech informačních systémů jednotlivých zdravotních pojišťoven. S informačními systémy zdravotních pojišťoven komunikuje AP CMÚ oboustranně, zasílá a přijímá informace k případu, automaticky dohledává a doplňuje potřebné údaje o pojištěnci. Pro uživatele je práce v systému velmi jednoduchá, pracuje se standardními prvky, známými z běžných kancelářských aplikací. Navíc systém sám provází uživatele jednotlivými životními situacemi formou nápovědy v každém konkrétním stavu zpracování s nabídkou možností dalšího postupu a odpovídajících akcí. Významnou součástí systému je finanční modul pro vypořádání závazků a pohledávek za péči poskytnutou českým pojištěncům v zahraničí i zahraničním pojištěncům v ČR.

Společnost Aquasoft v rámci AP CMÚ implementovala zejména vlastní business logiku pro řešení a automatizaci workflow jednotlivých životních situací mezinárodních agend zdravotních pojišťoven. Aquasoft v rámci řešení využil svůj vlastní Framework G2IC, který je orientován na řešení mezinárodních výměn elektronických strukturovaných dokumentů a automatizaci jejich zpracování formou vizuálně definovaných workflow. V rámci vývoje a provozu AP CMÚ tak byly použity komponenty, jejichž spolehlivost a robustnost je dlouhodobě prověřena mezinárodními datovými výměnami prováděnými informačními systémy Celní správy České republiky.

Systém AP CMÚ v tuto chvíli vzájemně propojuje osm institucí zdravotního pojištění a je používán ve finanční agendě (cca 250 000 nových případů ročně). Do konce roku se AP CMÚ stane společným nástrojem pro každodenní administraci cca 1 300 pracovníků zdravotních pojišťoven a CMÚ. Po dokončení nadnárodního řešení komunikace mezi access pointy bude možné prostřednictvím něho elektronicky přímo komunikovat s dalšími tisícovkami zahraničních institucí. Ze systematického hlediska jde o zcela unikátní komplexní řešení a pozitivní příklad možností spolupráce a organizačních schopností na úrovni celého českého systému veřejného zdravotního pojištění. Jedná se celosvětově o jeden z nejrozsáhlejších projektů v oblasti eHealth.

Systém AP CMÚ významně zvýší bezpečnost a rychlost komunikace v oblasti mezinárodních agend zdravotních pojišťoven, která byla až do teď realizována převážně papírovou cestou,“ dodává k tomu MUDr. Zdeněk Hřib, Senior business consultant společnosti Aquasoft.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …