Svaz pacientů ČR: Ukončení IZIPu plně podporujeme

Republiková rada, jako nejvyšší orgán Svazu pacientů ČR, podporuje ukončení projektu Elektronických zdravotních knížek společnosti IZIP. Centralizované ukládání zdravotní dokumentace pacientů se podle ní ukázalo jako chybně zvolená cesta.

Svaz pacientů se chce na eHealth podílet

Podpora ukončení projektu IZIP a jeho Elektronických zdravotních knížek – takové je stanovisko Svazu pacientů ČR k elektronizaci zdravotnictví. Rada současně varuje před unáhleným nahrazením systému IZIP celonárodním systémem sdílení pacientských dat, k jehož oficiálnímu zahájení došlo 19. června 2012. Společně se Sdružením ambulantních specialistů zároveň Svaz žádá, aby se přípravy funkčního systému eHealth i jeho jednotlivých částí mohli účastnit přímo jejich zástupci. Jsou totiž organizací s největším počtem registrovaných členů a příznivců. „Zdravotní dokumentace patří lékaři nebo zdravotnickému zařízení, které ji vytvořilo; k jejímu užití jiným lékařem může vzhledem k citlivým informacím dojít pouze s výslovným souhlasem pacienta,“ uvádějí představitelé Svazu pacientů ČR.

O eHealth hlasovala i Česká lékařská komora

Elektronickým způsobem vedení zdravotnické dokumentace se na svém jednání zabývala i Česká lékařská komora dne 21. června. Souhlasila, že elektronické vedení zdravotnické dokumentace a shromažďování citlivých osobních údajů elektronickou formou s sebou přináší zvýšené riziko možnosti zneužití. Zdravotnická dokumentace vedená v elektronické formě tak musí být úplná, správná a korektní. Musí existovat záznam o každém úspěšném i neúspěšném pokusu o přístup do ní a tento přístup mohou mít na základě autorizace pouze osoby definované zákonem. Pokud se nejedná o zdravotníky zajišťující péči o daného pacienta, musí zákon definovat též účel, za jakým tyto ostatní osoby mohou získávat přístup ke zdravotnické dokumentaci. Informace pro účely statistické, vědecké a vzdělávací pak musí být dostupné pouze v anonymní podobě. V případě elektronického způsobu vedení zdravotnické dokumentace musí mít pacienti podle Komory rozhodně stejná práva, jako při vedení zdravotnické dokumentace v podobě listinné. Česká lékařská komora tak nesouhlasí s vytvářením centrálních informačních databází minimálně do doby, než o jejich legálnosti rozhodne Ústavní soud posuzující zákon o zdravotních službách.

Představenstvo Komory se po seznámení s dostupnými informacemi vyjádřilo i k přípravě projektu tzv. elektronických receptů. eRecepty podle něj nepřináší výhody pro pacienty a pro lékaře, které by mohly převážit vysoké náklady spojené s realizací projektu a rizika vyplývající z možného zneužití citlivých údajů o zdravotním stavu pacientů. Z těchto důvodů se zaváděním elektronických receptů v navrhované rovněž podobě nesouhlasí.

Štítky:

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …