Stanovisko Výboru regionů k Akčnímu plánu pro elektronické zdravotnictví na období 2012–2020

Výbor regionů evropské unie vydal své stanovisko k Akčnímu plánu pro elektronické zdravotnictví na období 2012–2020 – inovativní zdravotní péče pro 21. století. Jaké jsou jeho hlavní postřehy?

Výbor regionů:

– poukazuje na to, že rozvoj služeb elektronického zdravotnictví musí být ku prospěchu všech občanů EU a musí jim poskytnout možnost vzít své zdraví do vlastních rukou, nesmí vést k dalším nerovnostem v dostupnosti a využívání zdravotnických služeb;
— v mnoha členských státech jsou již místní a regionální orgány spoluodpovědné za plánování, definování, provádění, přezkum a financování politiky v oblasti zdravotnictví a tělesné a duševní pohody. Je proto zřejmé, že regionální orgány musejí být úzce zapojeny do každé reformy s dopadem na oblast
zdravotnictví a tělesné a duševní pohody;
— vyzývá k trvalému úsilí na podporu vzdělávání v oblasti zdravotnictví, inovací a změny, vedenému závazkem ke špičkovým výkonům a uvědoměním si toho, že dnešní řešení mohou v rychle se vyvíjející oblasti elektronického zdravotnictví rychle zastarat;
— poukazuje na to, že v současné době existuje mnoho údajů o zdraví, tělesné a duševní pohodě a sociálním zabezpečení, které jsou uloženy v oddělených systémech, a domnívá se, že účinnějším a provázanějším využíváním těchto údajů se evropské systémy péče mohou změnit a mohou se stát
lepší a cílenější;
— konstatuje, že rozhodujícími faktory pro úspěšný vývoj a zavádění elektronického zdravotnictví je zapojení místních orgánů, decentralizované ukládání údajů, řádné poskytování informací občanům a pacientům a aktivní spolupráce zdravotnických zaměstnanců;
— opakuje, že rozsáhlé zavedení elektronického zdravotnictví je nejen otázkou právní a technické proveditelnosti, ale zejména důvěry občanů, pacientů a zaměstnanců ve zdravotnictví, s níž tento projekt stojí či padá. Proto se domnívá, že je důležité řešit problémy týkající se ochrany soukromí,
důvěrnosti, ochrany údajů a odpovědnosti a zajistit trvalou kontrolu, aby citlivé údaje byly ochráněny před napadením hackery, jejich únikem, narušením soukromí či jinými formami zneužití.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …