Stanovisko Koalice soukromých lékařů k e-receptu

Koalice soukromých lékařů, která zastupuje prakticky všechny segmenty ambulantní péče, zásadně odmítá poslanecký návrh – pozměňovací návrh poslanců Jiřího Skalického, Borise Šťastného a Jiřího Rusnoka – k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č.378/2007 Sb., o léčivech (sněmovní tisk 783), konkrétně navrhovanou úpravu § 80 a 82, dle nichž by měla být zavedena povinnost předepisovat léky povinně prakticky jen elektronicky.

Žádáme, aby navrhovatelé vzali tento pozměňovací návrh zpět, případně aby jej poslanecká sněmovna nepřijala a aby problematika elektronizace zdravotnictví byla řešena systémově, tj. odborným jednáním pod gescí ministerstva zdravotnictví. Žádáme také, aby případné další legislativní návrhy týkající se elektronického zdravotnictví prošly řádnou a podrobnou odbornou diskusí a legislativním procesem a nebyly jen přílepky jiných zákonů.

Zdůvodnění: 

Zavedení opatření s tak významným dopadem na několik desítek tisíc poskytovatelů zdravotní péče není možné provádět bez jakéhokoli projednání s odbornou veřejností, bez řádného připomínkového řízení, bez zvážení a prodiskutování všech dopadů a komplikací. Tedy řešení takto závažné otázky formou pozměňovacího návrhu –  přílepku – zásadně odmítáme.

Rovněž odmítáme postup, kdy je bez jasného zhodnocení benefitů, nákladů, technického řešení a náročnosti apod. formou zákona nejprve určité opatření přijato, a to bez promyšlení a prodiskutování dalších návazností, přičemž výhrady se odbudou konstatováním, že vzhledem k odložené účinnosti o dva roky bude dosti času tyto „detaily“ dořešit následně. Tak závažnou otázku, jako je zavedení povinnosti předepisovat léky elektronicky, nelze odbýt dvěma odstavci zákona.

Z odůvodnění návrhu není vůbec zřejmý účel návrhu (kromě povinného elektronického předpisu jako takového), ani očekávaný přínos. Zcela chybí zakalkulování nákladů na straně poskytovatelů a to jak finanční, tak např. časová náročnost atd., a to vše v době, kdy příjmy systému zdravotního pojištění jako celku stagnují, reálné příjmy zdravotnických zařízení klesají a Všeobecná zdravotní pojišťovna platí většině poskytovatelů se zpožděním. Odmítáme takovéto zbrklé prodražování zdravotní péče v ČR.

Po věcné stránce jsme si jisti, že by přijetí tohoto návrhu nebylo přínosem ani pro pacienty, ani pro lékaře (poskytovatele) a ani by neznamenalo ekonomický přínos pro systém veřejného zdravotního pojištění. Realitou by byl pravý opak. Realitou by bylo místy až úplné zablokování průchodnosti ambulancí s významným prodloužením čekacích dob na vyšetření. Návrh by zcela jistě nebyl ekonomickým přínosem, ale sám o sobě by zavinil zhoršení dostupnosti zdravotní péče pro pacienty.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …