Soutěž o návrh „Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví“

Soutěž o návrh
Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví“
18. září 2012
Praha

.

Elektronické zdravotnictví

Sdílení dat nezbytných k poskytování péče pomocí informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví (v nutných případech)

Cíl:
Sdílení zdravotnické dokumentace pro posouzení stavu pacienta ze strany ošetřujících lékařů

 • kvalitnější a bezpečnější poskytování zdravotních služeb
 • vyšší úroveň bezpečí pro poskytovatele zdravotní péče
 • zamezení zbytné duplicitní péče
 • úspory v systému veřejného zdravotního pojištění

Projekt elektronizace zdravotnictví

Využití elektronizace = „Nutnost, nikoli potřeba!“

 • Dlouhodobě diskutované téma bez reálné finalizace
 • Již dnes využívají někteří poskytovatelé zdravotních služeb informační technologie pro uchování a sdílení zdravotnické dokumentace

– nedostatečné fungování

– postrádá komplexní propojení mezi více subjekty

 • Nástroj rychlé a efektivní komunikace i v evropském prostoru

Projekt elektronizace zdravotnictví

 • Elektronické zdravotnictví na povinné bázi (odpovědnost za sdílená data, oprávnění ke sdílení)
 • nutné zapojit:

– lékaře
– pojištěnce – pacienty
– zdravotní pojišťovny
– asociace nezávislých odborníků

Postup ministerstva zdravotnictví
19. 6. 2012
„Vytvořme efektivní a úsporné elektronické zdravotnictví“

 • Diskusní konference s mezinárodní účastí
 • Představeny názory lékařů, IT odborníků, zdravotních pojišťoven, MZ, zkušenosti ze zahraničí, pohled WHO

od 19. 6. 2012 do poloviny září
Příprava koncepce a zadávací dokumentace k vypsání veřejné soutěže
Vytvořeny orgány projektu:
– řídící a výkonný výbor
– odborné pracovní skupiny

Soutěž o návrh
Ministerstvo zdravotnictví vypisuje veřejnou soutěž o návrh „Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví“


Účel:

 • Vytvoření návrhu řešení systému hospodárného a funkčního elektronického zdravotnictví tak, aby byla zajištěna vysoká kvalita a efektivita poskytovaných zdravotních služeb

Požadavky zadavatele:

 • Vytvoření návrhu systému zdravotní elektronizace, jenž zajistí:

– kvalitu i efektivitu zdravotních služeb
– jejich dlouhodobou stabilitu
– elektronizaci agend do celého sektoru zdravotnictví s cílem podstatného zvýšení role pacienta

 • Návrh prostředí ke sdílení dokumentace ze stávajících informačních systémů poskytovatelů zdravotnických služeb
 • Nasazení výpočetní techniky a digitalizace agend v rámci celého sektoru zdravotnictví transparentním způsobem
 • Garance sdílení dat, pouze pro účely nezbytné k poskytování zdravotní péče včetně definování formátu
 • Návrh na vlastní způsob implementace elektronizace, organizační provedení, legislativní podmínky

Hodnocení návrhů dle kvalitativních kritérií:
1. Mapování stávajícího stavu systémů vycházejících z principů elektronizace zdravotnictví
2. Podoby budoucího stavu elektronizace zdravotnictví v České republice
3. Implementace změn v českém zdravotnictví
4. Systém organizace zavádění elektronického zdravotnictví v České republice
5. Komunikační strategie a PR aktivity projektu

Soutěž vyhlášena dne 18. 9. 2012
Lhůta pro předložení návrhu 17. 10. 2012
Výherce zakázky (1. místo) obdrží cenu ve výši 900.000 Kč
Soutěžní podmínky umístěny na profilu zadavatele a na internetových stránkách ministerstva zdravotnictví

Složení výběrové komise
MZ oslovilo následující organizace:
Transparency International
NERV
WHO
Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Masarykova univerzita (Institut biostatistiky a analýz)
Univerzita Karlova (Matematicko-fyzikální fakulta)
Akademie věd ČR

*MZ si vyhrazuje veškerá práva ke všem principům obdrženým v rámci veřejné soutěže o návrh (může použít z každého návrhu nejlepší myšlenky).

 • Vítězný návrh (ideově-filosofický design) nemusí být zároveň návrhem implementačním
 • Následná zakázka na implementaci nebude probíhat formou jednacího řízení bez uveřejnění

Více informací a video na www.mzcr.cz.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …