Snížení počtu politiků ve správní radě VZP se zdravotnickým expertům zamlouvá

České zdravotnické fórum (ČZF) realizovalo 16. kolo projektu HEZR (Hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví), jehož cílem je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné veřejnosti na často diskutovaná, důležitá,  inovativní nebo bezprecedentní opatření ekonomicko-sociálního charakteru ovlivňující kvalitu života občanů země.

„Dle názorů hodnotitelů (58 odborníků – ekonomové, analytici, manažeři, sociologové, podnikatelé, zástupci stavovských organizací, pacientských organizací, akademické půdy a odborní žurnalisté) nejpřínosnějšími opatřeními ovlivňující zdravotnictví v období listopad 2012 – únor 2013 bylo rozhodnutí, že ze správní rady VZP odejde polovina politiků a pokutování pojišťoven za příliš dlouhé čekací doby na operace. Nejhůře hodnocené bylo opatření umožňující pojišťovnám motivovat klienty k prevenci vyplácením hotovosti,“ říká Michael Vích, vedoucí projektu HEZR.

HEZR – hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví rok 2013……….přínos opatření pro rozvoj země RATING

Ze správní rady VZP odejde polovina politiků……………………………………………………….. 150
Pokutování pojišťoven za příliš dlouhé čekací doby na operace ………………………………..62
Část nejmodernějších a cenově nedostupných léků budou dotovat
farmaceutické firmy …………………………………………………………………………………………..49
Rušení lůžek a nemocnic se odkládá na neurčito ……………………………………………………. 16
Změny v systému zadávání veřejných zakázek ve VZP …………………………………………….6
Rozšíření zdravotnických standardů se o rok posune ………………………………………………-47
Pojišťovny budou moci motivovat klienty k prevenci hotovostí ………………………………..-63

Nejpřínosnějším opatřením pro rozvoj zdravotnictví předloženým za poslední tři měsíce je rozhodnutí o odchodu poloviny politiků ze správní rady VZP.Rozhodnutí ministerstva zdravotnictví je určitě z věcného hlediska správné, i když na hospodaření VZP to asi významný vliv mít nebude. Důležité naopak bude, kdo obsadí uvolněná místa, zda erudované osoby znalé zdravotní problematiky nebo jen osoby, pro které to bude příjemná „trafika“,“ doplňuje Michael Vích z Českého zdravotnického fóra.

Druhým nejpřínosnějším opatřením je možnost pokutovat zdravotní pojišťovny za příliš dlouhé čekací doby na operace. Toto opatření by mělo pomoci pacientům, kteří dlouho čekají na zákrok, problematické je pouze to, že nebyli zohledněni pacienti, kteří čekali již před tímto rozhodnutím. Stanovení čekacích dob na operace je ochranným opatřením pro pacienty. Je otázkou, zda budou časová překročení skutečně sankcionována a z čeho bude případná pokuta hrazena. Mnozí experti se obávají, že stát sebere pojišťovně peníze za pokutu, které by měla dle zákona využít na léčbu svých dalších pojištěnců.

„Nejškodlivějším opatřením, dle hodnotícího panelu projektu HEZR, je možnost motivovat pojištěnce k prevenci vyplácením hotovosti.Toto opatření ukazuje na bezradnost nejen ministerstva, ale i zdravotních pojišťoven v oblasti prevence. Motivovat k prevenci je určitě správnou cestou, zodpovědní lidé, kteří vědí, že zdraví je investice a luxusní statek, ti na prohlídky chodí a do svého zdraví investujíale motivovat pojištěnce vyplácením hotovosti je krajně nevhodné. Otázkou je, zda je vůbec někdo schopen vyplácení hotovosti dostatečně legislativně ošetřit tak, aby nedocházelo ke zneužívání těchto prostředků,“ dodává Michael Vích.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …