Seriál o elektronizaci: Díl první – Co je to eHealth?

Redakce eZDRAVu pro Vás připravila nový seriál, ve kterém přiblížíme i zopakujeme vše o elektronizaci či eHealth, z čeho se skládají, jaké mají výhody i úskalí a jak jejich vývoj postupuje u nás i v Evropě. Dnes se podíváme na úplný úvod – co to vlastně je elektronické zdravotnictví a jaký je jeho cíl?

 

O elektronickém zdravotnictví

eHealth neboli elektronické zdravotnictví je shrnující označení pro elektronizaci celého zdravotnického systému. Pro podporu léčby a prevence, diagnostiku i zdravotnickou správu plně využívá informačních a komunikačních technologií. Kromě medicíny je systém eHealth uplatněn všeobecně i v oblasti zdravého životního stylu.

eHealth – vyšší kvalita péče o pacienta

Největší prospěch má e-zdravotnictví přinést v lepším přístupu k péči, její lepší kvalitě a ve vyšší efektivitě zdravotnictví samotného. Základem je přitom zejména sdílení informací mezi pacienty a poskytovateli zdravotní péče, nemocnicemi, zdravotnickým personálem a zdravotnickými informačními sítěmi. Cílem je tedy široké propojení všech účastníků zdravotnictví za pomoci moderních technologií.

Součástí jsou rovněž elektronické zdravotní záznamy, předepisování léků nebo přenosné prostředky pro monitorování pacientů. Specifickou náplní jsou pak služby telemedicíny, které umožňují pacientům dálkovou komunikaci s lékařem. eHealth tak nabízí možnosti monitoringu pacientů pomocí internetu nebo mobilních komunikačních systémů.

Lékařům to umožňuje včasné získání informací pro záchranu života, ale i dálkové vyhodnocení sledovaných parametrů u chronicky nemocných pacientů. Konkrétně si tak ověří například hodnoty krevního cukru u diabetiků, naměřené při domácím self-monitoringu.

Efektivní chod celého sektoru mají podpořit i další funkce eHealth, jako je třeba software pro vytváření časových rozvrhů pro operační sály nebo operace pomocí robota. Nejobecnějším záměrem je, aby uživatel měl k dispozici sítě a portály, přes které se dostane ke všem informacím, jež potřebuje k práci.

Co systém eHealth přinese zdravotníkům a pacientům?

Zdravotníkům přinese elektronizace zdravotnictví hlavně větší komfort a přehlednost. Ve svém počítači a jednotném systému budou mít informaci o pacientovi, mohou si vyhledat i jeho historii. Všechny informace jim budou dostupné v řádu desetiny sekundy. Práce sester a lékařů na dokumentaci tak bude eliminována a usnadněna.

S dokumentací budou samozřejmě pracovat i nadále, ale jednodušeji. V novém systému se navíc nemůže žádný dokument ztratit, všechny budou autorizované. Bude zřejmé, kdo údaje zapsal, a snadno se ukáže, že nějaký zápis chybí, tudíž chybí i příslušný lékařský či ošetřovatelský úkon. Celkově tak e-zdravotnictví přispěje k bezpečnosti pacienta, ale i samotných zdravotníků.

Kde bude elektronické zdravotnictví fungovat?

Nástroje elektronického zdravotnictví jsou zaměřeny na interakci v několika úrovních:

  • mezi pacientem a lékařem, resp. poskytovatelem zdravotní péče
  • mezi zdravotnickými zařízeními
  • mezi pacienty vzájemně
  • mezi zdravotnickými odborníky

 

A co příště? V dalším díle seriálu o elektronizaci se podíváme na jednotlivé součásti zdravotní péče, které elektronizace mění či nově přináší. Těšte se již brzy na eZDRAVu.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …