Seriál o elektronizaci: Díl druhý – Co přináší elektronické zdravotnictví?

Pokračujeme druhým dílem seriálu, ve kterém přiblížíme i zopakujeme vše o elektronizaci či eHealth, z čeho se skládají, jaké mají výhody i úskalí a jak jejich vývoj postupuje u nás i v Evropě. Dnes se podíváme na hlavní přínosy eHealth – proč by se vlastně mělo zavádět, co přináší jako celek a co jeho jednotlivé součásti?

Hlavním cílem zavádění eHealth je přispět k lepšímu zdraví občanů České republiky a k efektivnímu poskytování zdravotní péče občanům nejen ČR, ale i celé EU. Tím se totiž v konečném důsledku zvýší i kvalita a dostupnost této péče a celkové bezpečí pacientů.

Zavádění eHealth také významně podpoří další moderní způsoby organizace péče, jako je homecare či telemonitoring. Ve svém konečném důsledku tak umožní kontinuální poskytování péče kdekoliv a kdykoliv je to potřebné, s možností okamžitého využití všech významných existujících informací o zdravotním stavu pacienta.

Elektronická zdravotnická dokumentace

Cílem je vytvoření jednotné platformy založené na mezinárodních standardech, která umožní výměnu zdravotnické dokumentace mezi jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb. Zdravotní dokumentace zůstává zároveň uložená v místech svého vzniku a výběry z ní budou k dispozici na základě standardizovaných požadavků oprávněných osob.

Elektronická preskripce

Systém pro elektronické předepisování léků – elektronická preskripce – se má stát jedním z nástrojů pro přenos receptů. Částečně by tak měl nahradit či lépe doplnit stávající způsob přenášení papírového receptu mezi občanem, lékařem, lékárníkem a následně plátcem zdravotních služeb.

Elektronická identifikace pojištěnce i poskytovatele zdravotnických služeb, elektronický platební styk

Elektronická identifikace pojištěnce povede k přiřazení pojištěnce ke zdravotní pojišťovně a zdravotnímu plánu. Umožní přesnou identifikaci pojištěnce jak v rámci ČR, tak i mezinárodně, zejména s ohledem na platnou legislativu v Evropské unii a volný pohyb osob v rámci jednotného trhu.

Registry a konsolidace resortních dat

Projekt e-zdravotnictví by měl změnit také způsob vzniku, rozvoje, provozování a využívání všech typů registrů. Nutností je položení technologických základů umožňujících bezpečnou a efektivní komunikaci mezi subjekty, které do registrů poskytují data, a vlastním registrem. Zároveň naplňování registrů musí být efektivní, a to zejména s ohledem na validaci pořizovaných dat.

Portál, vzdělávání a telemedicína

Elektronizace zdravotnictví by měla zvýšit informovanost občanů o systému zdravotních služeb, jejich kvalitě i o samotných poskytovatelích. Měli by znát svá pacientská práva, mít povědomí o financování zdravotnictví, lécích a další informace v závislosti na aktuálních potřebách. Středem zájmu bude také rozvoj telemedicíny. eHealth podpoří rozvoj informačních technologií v oblastech distančního hodnocení výsledků, konzultací s dalšími odborníky nebo systému pro podporu rozhodování.

Elektronické standardní postupy odborné zdravotní péče

V souvislosti s eHealth lze předpokládat vznik sady standardních postupů odborné zdravotní péče. Každý takový postup by měl obsahovat popis pro odborníky, ekonomickou část potřebnou pro plátce a část pacientskou, v níž bude standardní postup vysvětlen s ohledem na laiky.

Co na tyto potenciální přínosy eHealth říkáte? Myslíte si, že mohou posilovat roli pacienta v systému zdravotnictví? Váš názor můžete vyjádřit i v anketě vpravo.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …