Seriál o elektronizaci: Díl čtvrtý – Centrální úložiště pro zdraví i statistiku

Další z důležitých součástí elektronizace a eHealth koncepce, které se v dnešním seriálu budeme věnovat, je centrální úložiště a také registry.

 

 

Důležitá součást komplexního řešení eHealth je vznik centrálního úložiště zdravotnických dat. To umožní ukládání zdravotnické dokumentace ve strukturované podobě tak, aby ji bylo možné co možná nejefektivněji využít.

Centrální úložiště bude primárně určeno pro ukládání životně důležitých údajů o pacientovi a bude využíváno především pro potřeby urgentní medicíny. Lékař bude mít v případě žádosti pacienta povinnost urgentní údaje do úložiště vložit.

Úložiště bude moci být také využito i pro ukládání ostatních typů zdravotnické dokumentace a dat v případě, že si to pacient bude přát.

Kromě samotného úložiště dat je pro pro řízení zdravotní politiky i pro funkční eHealth koncepci nezbytné používat základní agendy – tzv. registry.

Některé z nich jsou nyní součástí NZIS (Národního zdravotního informačního systému). Registry jsou základnou povinných i nepovinných statistických výstupů vůči státu, EU, případně i dalším orgánům.

Typy registrů:

Administrativní registry (registr zdravotnických profesionálů, zdravotnických zařízení)

Odborné zdravotní registry

  • evidující zásadní a závažné choroby (např. onkologický, kardiovaskulárních chorob, diabetologický)
  • registry vzácných onemocnění ve spolupráci s ostatními zeměmi EU
  • registry řídící speciální typy léčby (např. transplantační)

 

Hygienické registry (chemických látek, pitné vody, pandemický registr)

Registry požadované Evropskou unií (Evropská databanka zdravotnických prostředků Eudamed)

Občan přitom bude mít po autentifikaci přístup ke svým záznamům, které jsou o něm v jednotlivých registrech vedeny. U registrů, u kterých je to logické a možné, se předpokládá také napojení na Základní registry veřejné správy.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …