Seriál – Národní plán rozvoje eHealth 1

Prostřednictvím tohoto seriálu bychom vám rádi zprostředkovali Národní plán rozvoje eHealth, který byl vytvořen Českým národním fórem pro eHealth a ICT Unií. Úvodní článek nás s tímto plánem seznámí  v obecné rovině. V dalších dílech se pak dozvíte více  o jeho principech či stavebních kamenech.

Motto: eHelath je zásadním předpokladem pro udržitelnost a rozvoj českého zdravotnictví

Cílem Národního plánu rozvoje eHealth je vytvořit politicky přijatelné východisko pro vznik ucelené národní koncepce rozvoje eHealth v ČR. Plán vychází ze stávající situace v oblasti eHealth v České republice, Evropské unii a ve světě, z dostupných informací o plánech rozvoje v jednotlivých oblastech a z vládního prohlášení vlády ČR. Cílem všech opatření je přispět k lepšímu zdraví občanů České republiky, zefektivnit poskytování zdravotní péče občanům ČR i EU a v konečném důsledku zvyšovat kvalitu této péče a bezpečí pacientů. Implementací informačních a komunikačních technologií se vytvoří podmínky pro kvalitní a efektivní poskytování zdravotní péče, zainteresování občana do procesu zdravotní péče a pro efektivní využívání finančních prostředků. Základními prioritami je vysoká kvalita zdravotní péče, dostupnost zdravotní péče a dlouhodobá stabilita systému poskytování zdravotních služeb. Všechna opatření se soustředí na posílení role občana – pacienta – pojištěnce v systému péče o zdraví. Nástrojem pro realizaci záměru je vytvoření, průběžná aktualizace a postupná implementace koncepce rozvoje eHealth v České republice. Klíčovými oblastmi jsou

  • národní politika, legislativa a standardy
  • elektronická zdravotní dokumentace
  • elektronická identifikace pacienta a zdravotnického pracovníka
  • zdravotnická informační síť
  • elektronické vzdělávání pro občany i zdravotníky

 

Zdroj: NÁRODNÍ PLÁN ROZVOJE eHEALTH

forum pro ehealthict 1

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …