Seriál: Kanadské úspěchy jako návod pro globální transformaci zdravotnictví, č. 3: zlepšení klinických i administrativních procesů

Dostupnost komplexních údajů o zdravotním stavu pacienta a jejich analýza značně pomáhá ustavovat ve zdravotnických zařízeních zlepšení jednotlivých funkčních, klinických i administrativních procesů, stejně jako snadnější dosažení vysoké kvality a přiměřených nákladů na zdravotní péči. Jednotlivé kanadské provinční vlády i veřejné či soukromé zdravotní instituce a organizace tak začaly v rámci budování eHealth vsázet zejména na takzvaný BPManagement, neboli Business Process Management. Znamená to, že začali hodnotit více zdravotních procesů, ke kterým připojili analýzy měření a naimplementovali systémy, které řízení všech těchto procesů podporují a navíc i zlepšují a usnadňují.

Důležitou součástí těchto procesů a tím pádem i kanadských úspěchů jsou tak zejména real-time metriky a používání prediktivních analýz. Vtěšina BPM procesů pomáhá také snižovat jejich vzájemné rozdíly a zlepšovat dobu odezvy. Mezi nejvýznamnější příklady plánovaných či již provádených kanadských BPM projektů patří například následující:

1. Automatizace postoupení případů pacientů mezi jednotlivými poskytovateli zdravotní péče. Základním přínosem je snížení čekací doby pacienta, ale i efektivnější alokace zdrojů poskytovatelů.

2. Zlepšení „toku“ pacientů, pohotovostních čekacích časů a přerozdělování zdrojů mezi jednotlivými poskytovateli zdravotní péče. To vše díky analýze informací o čekací době pacientů na vhodnou péči.

3. Snížení variability kritických obchodních procesů v rámci jednotlivých nemocnic, a to za pomoci work-flow motorů. Základem je i lepší monitorace a měření zaměřené na podporu re-inženýrtsví a procesových změn.

4. Zlepšení takzvané průchodnosti pacientů, celkové péče a kvality dat, se kterými se pracuje. Velkým přínosem je využití zpětných analýz BPM systému, kde jsou sledovány všechny úkoly, které musí být v nemocnici či jiném zařízení dokončeny. Sledují se také pohotovosti a centra ambulantní péče.

Zlepšení jednotlivých procesů tedy obecně dopomáhá zlepšit udržitelnost systému zdravotní péče a rovněž přístup ke zdravotní péči. Cílem je i snížení nákladů díky jejich efektivnímu využití a alokaci, ruku v ruce s vyšší kvalitou poskytované péče. Zavádí se tak společné skupinové procesy, a to na všech úrovních hospodaření a chodu zdravotnických zařízení. Je tak možné pro nemocnice nastavit například společné nákupy nebo způsob zacházení s odpadem, což vede k jejich součinnosti a úspoře, ale i zlepšení klinických a administrativnách procesů, jako je například lůžkový management, lékové výjimky, personalistika. To vše může dopomoci k lepšímu a efektivnějšímu využití zdrojů a kvalitnější poskytované péči.

 

první díl seriálu zde

druhý díl seriálu zde

 

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …