Seriál: Kanadské úspěchy jako návod pro globální transformaci zdravotnictví, č.2: Analyzování

Se získáním schopnosti kanadské vlády a místních zdravotnických organizací měřit a analyzovat větší množství informací o zdraví se automaticky pojí i snadnější identifikace příležitostí a podpory nových platebních metod založených na výkonnosti. Ačkoliv jsou takové analýzy již v některých organizacích a zařízeních v provozu, celopodnikové, regionální a také globální provinční analýzy stále vykazují oblasti, kde je potřeba zdravotnictví přetransformovat.

Dosažení lepších výsledků v oblasti zdraví prostřednictvím analyzování

Někteří z kanadských poskytovatelů zdravotní péče se snaží jít kupředu směrem zejména k celopodnikovému analyzování, kdy kombinují vlastní klinická data s již existujícími daty provozními a výzkumnými. Pracují také s analýzou takzvaných „outcomes“ neboli pracovních výsledků a proměnných. Výsledkem tohoto procesu je pak zjištění toho, co vlastně funguje, a co nikoliv, a rozvoj osvědčených postupů. Níže uvádíme některé příklady, jak organizace mohou analýz využít:

Příklady z praxe:

1. Celopodniková klinická analýza je ve své podstatě systémem práce s informacemi o celé nemocnici, a to dokonce i na úrovni výkonové, čili na úrovni jednatelské. Propojeny jsou všechny operace a programy firemní strategie až na nejvyšší úrovni, které jsou doplněny o automatický monitoring a vykazování výkonů, a to s doložením pokroků na základě již existujících výkonnostních měřítek a indikátorů.

 

2. Celonemocniční business analýza poskytuje real-time obraz jak klinických, tak administrativních a finančních operací. Organizace je tak postupně schopná objevovat určité trendy, které je nadále možné sledovat a posuzovat. Patří mezi ně například změny čekací doby na odděleních pohotovosti nebo míra využití nemocničních lůžek. Na základě takové analýzy je pak možné realizovat příslušné provozní úpravy.

 

3. Zdravotnické monitorovací technologie umožňují neustálé monitorování vitálních funkcí kriticky nemocných pacientů, což může vést ke zlepšení pacientských výsledků prostřednictvím včasného a úspěšnějšího odhalení už prvních náznaků a příznaků komplikací. Zároveň dokážou upozorňovat zdravotnický personál včasně a preventivně, dříve než se u pacientů objeví klinické známky infekce nebo jiné problémy.

 

4. Programy na bázi komunitní péče poskytují integrované informační toky a analýzy založené na důkazech, které pak umožňují lepší koordinaci domácí péče, bezproblémové přechody a pacientský self-management.

první díl seirálu zde

 

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …