Seriál: Kanadské úspěchy jako návod pro globální transformaci zdravotnictví, č.1

Náklady na zdravotní péči rostou nezadržitelně po celém světě a udržitelnost jednotlivých systémů zdravotní péče je tak silně ohrožena. Téměř všechny země a jejich zdravotnické instituce a organizace se snaží tyto náklady snižovat a omezovat, avšak zároveň také zlepšovat kvalitu zdravotní péče. Většina z nich si uvědomuje, že jsou to právě eHealth technologie, které zajišťují lepší přístup ke zdravotní péči a informacím a které lze použít k plnohodnotné transformaci business procesů ve zdravotnictví, zvýšení účinnosti a produktivity tohoto odvětví, zlepšení kvality a v neposlední řadě také zajištění bezpečnosti a snížení zmiňovaných nákladů. Právě Kanada je pak jednou ze zemí, která stojí v čele takovéto transformace zdravotnictví. Je silně orientována na vytvoření interoperabilní zdravotní péče, tedy globálně přístupné všem pacientům, a to kdekoliv. Kanadský proces tak začal vytvořením kvalitního základu ve sběru a přístupu k přesným a úplným informacím o pacientech.

Položení základů transformace kanadského zdravotnictví

Kanadská federální vláda se rozhodla vytvořit systém pan-Kanadských interoperabilních elektronických zdravotnických záznamů (EHR), který poskytne úplný obraz o kterémkoliv pacientovi a kdekoliv. Záznam bude navíc stoprocentně kompletní. V roce 2001 vytvořili kanadští ministři nezávislou a neziskovou korporaci zvanou Canada Health Infoway, která podpořila a urychlila vývoj systému EHR, zejména díky přímému financování i vytvoření standardů a návodů pro celoplošnou integraci informací o zdraví a vzájemnou komunikaci jednotlivých subjektů a složek místního systému zdravotní péče. Touto organizací tak byly definovány základní komponenty EHR jako registr klientů, registr poskytovatelů, diagnostický zobrazovací systém, laboratorní informační systém či třeba systém léků.

Korporace rovněž zaštítila EHR systém jako systém umožňující zobrazovat pacientská data autorizovaným poskytovatelům zdravotní péče a v některých případech je také aktualizovat. Výše zmíněné registry tak zajišťují přesnou identifikaci pacientů a akurátní sdílení a vyměňování informací o nich. Jednotlivé kanadské provincie začaly tím, že postupně budovaly či zdokonalovaly již vytvořené registry. Mezi roky 2002 až 2007 nasadila většina z nich zejména klientský (pacientský) registr, některé z nich zrealizovaly také registr poskytovatelů. Implementace byla uskutečňována hlavně na provinční úrovni. Provincie byly pro získání prostředků povinny dodržovat federální pokyny ohledně architektury systémů, byly vázány normami a musely podávat průběžné informace o aktuálním stavu. Částečně měly však také svoji svobodu ve vytváření systémů dle specifických provinčních organizačních a technických požadavků. Daná flexibilita byla velmi důležitá zejména z důvodu velké provinční rozmanitosti napříč celou zemí, geografických odlišností, různých struktur veřejných a soukromých zdravotnických organizací či požadavků na soukromí.

Od počátku vzniku Canada Health Infoway zažila Kanada (obdobně jako ostatní země) dramatický nárůst nákladů na zdravotní péči a zároveň i silné ohrožení udržitelnosti. Také proto začaly jednotlivé kanadské provincie zvažovat nové způsoby, jak měřit zdravotnické výsledky, výkonnost či pobídky. Některé z nich také začaly realizovat nové platební modely.

Zefektivnění shromažďování a sdílení zdravotnických informací

Registry klientů a poskytovatelů zdravotní péče v rámci EHR systému založené na výkonnostních modelech uživatelů usnadňují v současnosti v Kanadě prezentovat komplexní pohled na pacienta i poskytovatele na základě dat sdílených v různých zdrojových systémech a zařízeních. S jednotlivými registry se kanadské provincie staly schopné shromažďovat informace o zdraví a podpořily tak komplexní a fungující EHR systém.

K dnešnímu dni implementovala většina provincií také archivační a komunikační systémy (PACS), stejně jako laboratorní systémy, jež autorizovaným lékařům zpřístupňují pacientské lékové historie či třeba laboratorní výsledky, bez ohledu na lokaci poskytovatele předchozí zdravotní péče či místa, kde byly prováděny zdravotní testy. Tyto systémy poskytují lékařům bezpečný a snadný přístup k výsledkům testů přes speciální portály, v některých případech jsou pak již automaticky přidávány do elektronických zdravotnických záznamů (EMRs) již v ordinaci lékaře. Některé z těchto systémů pak dokonce expandují natolik, že umožňují zpřístupnění informací také pacientům a stále zvyšují kapacity historicky sdílených a uložených informací.

Kanadské provincie rovněž přešly na užívání systémů lékových záznamů. Některé z nich poskytují informace pouze o výdeji léků, některé mají v sobě již pevně zabudovaný také systém elektronické preskripce. V případě systémů, jež pouze shromažďují informace o vydaných lécích, lékárníci často působí jako takzvaní poradci či kontroloři jednotlivých lékařů, kdy si zobrazují lékovou historii pacientů a ujišťují se, že předepsaný lék je pro pacienta vhodný. V případě, kdy tomu tak není, kontaktuje lékárník lékaře a upozorní ho. Ve vyspělejších verzích s automaticky zabudovaným systémem ePreskripce může sám lékař procházet a prohlížet si kompletní lékovou historii pacienta a získat tak sám okamžitou zpětnou vazbu o potenciálních konfliktech mezi předepsanými léky. Systémy rovněž pomáhají identifikovat drogové podvody a předepisování nevhodných léků.

Díky realizaci této základní infrastruktury, kterou definovala organizace Canada Health Infoway v podobě EHR systému, si nyní kanadské provincie uvědomují spoustu výhod plynoucích z jeho využívání. Jednou z těch největších je samozřejmě plnohodnotný a lepší přístup k informacím o zdraví, patří sem ale i zlepšení kvality péče, zvýšení její účinnosti či zároveň úspora nákladů. Nové inovované systémy pomáhají i ve zefektivnění koordinace zdravotní péče u pacientů s chronickými onemocněními, a to i těch, kteří žijí ve vzdálenějších destinacích.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …