SAS: Na jednání s MZ nerezignujeme

Nesouhlasíme s úhradovou vyhláškou pro rok 2013 a i touto cestou vyzýváme vedení MZ, aby ustoupilo od záměru ekonomicky zničit soukromé ambulantní specialisty v ČR, píše ve svém oficiálním stanovisku Rada Sdružení ambulantních specialistů. Podle odhadů Rady dojde některých specialistů k reálnému poklesu úhrad převyšujícímu 30 procent.

Stanovisko Rady

Sdružení ambulantních specialistů ČR, o. s.

(dále také jen SAS)

k úhradové vyhlášce MZ na rok 2013 a k plánovaným protestům proti nim.

Přijato 4. 2. 2013

 

Rada SAS konstatuje, že úhradová vyhláška pro rok 2013 je pro nás obrovským překvapením a zároveň zklamáním. Do poslední chvíle jsme se snažili vedení MZ přesvědčit, aby ekonomicky nelikvidovalo ambulantní specialisty (dále také jen AS), což se, bohužel, zatím nepodařilo, resp. byly dosaženy jen malé a dopadem jen dílčí úspěchy.

S nastavením úhrad pro AS v roce 2013 nadále nesouhlasíme. Máme za to, že neexistuje žádná relevantní ekonomická potřeba segment AS takto decimovat.

 

Z analýz, z nichž část vytvořilo samo MZ a které byly k dispozici již v roce 2012, přeci jasně plynulo, že

–          už v roce 2011 byla tzv. nákladová rentabilita jednotlivých zdravotnických zařízení AS na kriticky nízké úrovni,

–          náklady na léky na předpis v letech 2005 až 2011 (pozdější data nebyla k dispozici) prakticky vůbec nestoupaly,

–          platilo, že pokud by VZP uplatnila v plném rozsahu na základě jen matematických výpočtů regulační srážky za rok 2010 (2011 nebyl u VZP uzavřen), regulováno by bylo 50% zdravotnických zařízení.

 

Opravdu jsme nečekali, že následným krokem MZ bude další ponížení úhrad dnes již na úroveň přímého existenčního ohrožení některých oborů.

 

Nesouhlasíme

–          s dalším snížením jednotkové ceny práce na úroveň 98% roku 2011. Reálným důsledkem tohoto kroku bude, že se některé ambulance během roku 2013 svou nákladovou rentabilitou dostanou do negativních hodnot.

–          se snížením „malého počet pojištěnců“ u regulací na předpis léků, zdravotnických prostředků, indukované péče, ZÚMu a ZÚLPu  na polovinu a se zvýšením hranice pro uplatnění regulační srážky u předpisu léků  na 50%.  Považujeme za zcela nepotřebné navyšovat procento regulační srážkou ohrožených AS v době, kdy nedochází k nárůstu nákladů na léky na předpis. Nelíbí se nám, že regulacemi bude v roce 2013 ohrožena jistě nadpoloviční většina AS a že poroste i výše regulačních srážek.

–          s tvrzením MZ, že za menší peníze je možné poskytnout stejné množství stejně kvalitní péče a předepsat stejné množství léků. Opak je pravdou.

 

Za korektní považujeme doplnit i to, že i my jsme si vědomi nám narůstajících dalších nákladů (daňové změny včetně nárůstu DPH, inflace, nárůst cen energií) a některých negativních dopadů změny Seznamu výkonů (např. kritické snížení bodové hodnoty klinických vyšetření v interním lékařství).

To vše v součtu bude pro

–          některé z nás znamenat reálný pokles úhrad převyšující 30%. U již výše zmíněné interny ještě podstatně víc.

–          omezení kvality a dostupnosti zdravotní péče o občany ČR včetně předpisu léků.

 

Nesouhlasíme s úhradovou vyhláškou pro rok 2013 a i touto cestou vyzýváme vedení MZ, aby ustoupilo od záměru ekonomicky zničit soukromé  ambulantní specialisty  v ČR.

Rada SAS zároveň vítá, že se nejvyšší orgány ČLK věcí zabývají a vzhledem k neúspěchu dosavadních jednání s vedením MZ i to, že plánují proti úhradové vyhlášce protesty.

Zároveň ale žádáme prezidenta a představenstvo ČLK, aby ve všech výstupech maximálně zdůrazňovali, že naprosto nejohroženějším segmentem péče v letošním roce je právě ambulantní specialisovaná péče.

U ambulantních specialistů není ve hře jen odkládání, zpožďování, či jiný typ omezení péče s negativním dopadem jen na pacienty, ale je zde hrozba přímé ekonomické likvidace jejich soukromých praxí, a to čistě a jen úřednickým rozhodnutím na úrovni vedení MZ.

Rada SAS vyzývá všechny ambulantní specialisty, aby současnou situaci, jejíž přímý dopad se naplno projeví, nedojde-li ke změně úhradových pravidel, v platbách od některých zdravotních pojišťoven až v rámci vyúčtování zálohových plateb na jaře 2014, nijak nepodceňovali.

 

Kolegyně a kolegové,

–          maximálně důsledně vykazujte zdravotním pojišťovnám veškerou práci, kterou pro své pacienty odvedete.

–          věnujte pozornost všem doporučením, které od nás máte na www.sasp.cz.

–          v míře úměrné Vašim ekonomickým možnostem i politickému přesvědčení vyjádřete směrem k MZ nesouhlas s letošní úhradovou vyhláškou.

–          vysvětlujte svým pacientům, že jde především o ně, že za stále méně peněz není v našich možnostech udržet současnou úroveň péče. Vysvětlujte jim, kdo je pravým viníkem toho, že se péče jistě omezí. Že to nejste Vy, ale ti, kdo nastavují pravidla, tj. nejvyšší představitelé MZ.

Rada SAS v této chvíli nerezignovala na jednání s MZ i zdravotními pojišťovnami o nápravě pro letošní rok zatím platných úhradových pravidel. Ukáží-li ale nejbližší dny, že by byla takováto očekávání zbytečná, bude následovat jasné konkrétní doporučení, jak ze strany každého ambulantního specialisty vyjádřit protest.

Míra naší trpělivosti je už prakticky vyčerpaná.

 

Rada SAS

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …