Rozhovor s Martinem Zubkem, Senior Business Development Managerem společnosti InterSystems

U příležitosti pořádání Středoevropské zdravotnické konference 2015 uveřejňujeme rozhovor se zástupcem pořádající společnosti InterSystems, panem Martinem Zubkem. Na co se můžeme na konferenci těšit a proč je důležitá?

 

Dobrý den, představte nám nejprve Vaši společnost a aktivity, které vyvíjíte.

Společnost InterSystems, založená v roce 1978, je světovým lídrem v pokročilých softwarových technologiích pro průlomové aplikace. Naše inovativní databázové, integrační a analytické technologie jsou využívány v celé řadě nejrůznějších oblastí, jako je zdravotnictví, finanční služby, telekomunikace, energetika, státní správa atd., kde se vyžaduje maximální výkon a spolehlivost softwaru.

Společnost InterSystems je organizátorem Středoevropské zdravotnické konference 2015 s podtitulem “Lepší zdravotní péče? Propojená péče.” Můžete našim čtenářům tuto myšlenku i konferenci samotnou více přiblížit?

Jak je patrné z představení aktivit společnosti InterSystems, dlouhodobě se zabýváme také oblastí konsolidace Elektronického zdravotního záznamu. O stejnou oblast se samozřejmě snažíme i v České republice. Kromě toho provozujeme naší integrační platformu v těch největších nemocnicích (nejen) ve střední Evropě.

V průběhu posledních let jsme si uvědomili, že Elektronický zdravotní záznam, tzv. EHR, nemůže vzniknout bez širšího dialogu o Kontinuitě péče. To je téma, o které se velmi dlouhou dobu zajímá z pohledu informatiky HIMSS – Healthcare Information and Management Systems Society, což je celosvětově působící nezisková organizace zkoumající kontinuitu péče z pohledu toku informací. HIMSS také z celosvětového pohledu analyzuje adopci Záznamu o zdraví na úrovni jednotlivých zdravotnických zařízení a vytváří správný model, který pomáhá zařízením s touto oblastí pracovat.

Rozhodli jsme se, že s HIMSS spojíme síly, oni nám vyšli vstříc a pomohli nám s obsahem i s účastí jejich reprezentantů. I díky této pomoci budeme mít možnost vidět prezentaci bývalého viceprezidenta Kaiser Permanente – největšího HMO (Health Maintenance Organisation) na světě – pana Harolda Wolfa. Současný viceprezident HIMSS Analytics, pan John Hoyt, bude pak hovořit právě o modelu Kontinuity péče.

Velmi si také vážíme úzké spolupráce a podpory ze strany Institutu Biostatistiky a Analýz Masarykovy Univerzity v Brně. Tento tým – pod vedením doc. Ladislava Duška – je opravdu jedním z nejlepších subjektů věnujících se analýze zdravotních dat, což předvádějí už mnoho let v průběhu výstavby Národního onkologického registru. Upřímně – klobouk dolů před tím, co tento tým dokázal. Jsem velmi rád, že pan ministr Němeček dal v minulém roce panu docentu Duškovi důvěru a postavil jej do čela ÚZIS. Budu doufat, že se panu docentovi podaří vyplnit smělé plány, které s touto organizací má.

V průběhu konference dáváme ale také prostor představit svoji výzkumnou činnost několika akademickým institucím, jako je České vysoké učení technické v Praze nebo Vysoké učení technické v Brně. Jsme přesvědčeni, že stejně jako EU v rámci programu Horizon 2020 dává prostor ke sbližování aplikovaného výzkumu a „businessu“, je třeba nastartovat takový postup i ve střední Evropě. My jsme k tomuto trendu chtěli přispět, a proto na konferenci národní koordinátorka programu Horizon 2020, paní Eva Sebroňová z Technologického centra Akademie věd ČR, představí tento program a možnosti financování projektů ve zdravotnictví.

Abych pravdu řekl, nechali jsme se také inspirovat konferencí Efektivní nemocnice, kterou každoročně organizuje náš partner Healthcare Institute, jehož prezident Daniel Vavřina také otevře naši konferenci. Nicméně Efektivní nemocnice je zaměřena na zdravotnictví a všechny jeho aspekty, my jsme se chtěli vymezit a zaměřit pouze na využití informací v tomto odvětví, ale chtěli jsme toto téma pojmout z různých úhlů pohledu.

Co je hlavními cíli této konference?

Hlavním cílem této konference je poskytnout platformu pro dialog. Víte, například ve Švédsku, kde jsme implementovali národní platformu pro výměnu zdravotnických informací, trvala diskuze o implementaci EHR na národní úrovni a o různém využití dat z podobného systému skoro 20 let. I přesto došlo k tomu, že naši švédští kolegové podcenili význam komunikace výhod systému jeho uživatelům – zdravotnickým pracovníkům.

My bychom byli rádi, aby se konference stala jedním ze základních stavebních kamenů dialogu o informacích ve zdravotnictví ve střední Evropě. Celý náš tým si je vědom toho, že to nebude jednoduchý úkol, nicméně se o to chceme pokusit.

Společnost InterSystems by se chtěla stát mediátorem tohoto dialogu. Jak je již z našeho názvu patrno stojíme – většinou – mezi systémy (Inter – Systems), a proto bychom se chtěli stát jakýmsi pojivem ve světě zdravotnických informací, které jsou mnohdy velmi fragmentovány. Věřte mi, důkazy o tom, že je něco podobného možné, jsme prokázali v různých částech světa, kde jsme byli v tomto těžkém úkolu úspěšní.

Plánujete na rok 2016 další ročník Středoevropské zdravotnické konference?

Naše konference je součástí dvoudenního InterSystems Symposium, které pořádáme již od roku 1999. Takže opravdu uvažujeme o rozvoji a dalším pokračování této konference. Jak jsem uvedl v mé přechozí odpovědi, budeme se snažit o rozšíření programu i zásahu co se účastníků týká. Budeme se ale vždy soustředit na vztah Informací a Zdravotnictví v regionu Visegrádské čtyřky.

Abych odpověděl konkrétně na váš dotaz – další ročník samozřejmě plánujeme, nicméně uvažujeme o přesunutí termínu této konference až na konec září 2016. O změnách budeme zajisté včas informovat.

Jak se Vy díváte na české zdravotnictví? Jaký je podle Vás jeho současný stav?

Podle mého názoru je stav českého zdravotnictví daleko lepší, než si spousta z nás myslí. Díky svému působení v různých zemích mám úžasnou možnost srovnání. A to, světe div se, vyznívá rozhodně ve prospěch střední Evropy a – teď budu i trochu neskromný – přímo České republiky.

Jsem nicméně přesvědčen, že to, co chybí nejen českému zdravotnictví v regionu střední Evropy, jsou zpětné informace ze systému. Ty by pomohly zřizovatelům zdravotnických zařízení – ať již regionálním vládám či národním ministerstvům – systém péče lépe řídit. Pokud nevím, co se opravdu děje, nemůžu správně na problémy reagovat. Stará dobrá poučka manažerů je, že co nemohu měřit, nemohu napravit.

V podobném bludném kruhu se zde točíme dlouhodobě. Když jsem zmiňoval pana doc. Duška a ÚZIS, tak musím říct, že je velká škoda pro nás všechny, že se nedaří prosadit změnu zákona 372, a to zvláště v oblasti Registru zdravotnických profesionálů. Pokud nevím jaké lékaře a v jakých specializacích mám k dispozici a kde, jakým způsobem mám sledovat stopu pacienta v systému, nastavit práva přístupu k informacím a verifikovat tento přístup? Je to komplexní a dlouhodobý problém, bez kterého nemůžeme uvažovat o jakémkoliv národním elektronickém systému sdílení dat.

Náš portál se věnuje elektronizaci ve zdravotnictví, jaký je Váš názor na elektronizaci a eHealth? Jaká je podle Vás role IT systémů a platforem v českém zdravotnictví?

Podle mého názoru jsou informační systémy v České republice stále využívány pouze jako nástroj pro vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám. Je třeba tento trend změnit a nabídnout lékařům nástroj pro efektivnější analýzu informací o zdravotním stavu pacienta tak, aby bylo možno léčit rychleji a efektivněji.

O podobný přístup se v současné době snaží společnost Mediworx software solutions, ta vyvíjí systém nové generace, který bude do konce roku 2015 nasazen ve 12 nemocnicích Svetu zdravia na východě Slovenska. Mimochodem – o tomto programu bude na naší konferenci hovořit generální ředitel zdravotní pojišťovny Dovera+ pan Martin Kultan.

Z globálního pohledu by bylo třeba vydat směrnici, která by umožňovala zdravotnickým zařízením i regulátorovi lépe využívat informace z klinických informačních systémů. Ty jsou v současné době v rukou dodavatelů, nikoliv zřizovatelů nemocnic. Myslím, že by stačilo upravit zákon 268 o zdravotnických prostředcích a postavit software na úroveň zdravotního prostředku, tím pádem by se mohla regulovat i šíře přístupu Národní platformy pro sdílení zdravotních dat. Nicméně to je v současné době spíše dlouhodobý strategický plán než něco, co by mohlo být zrealizováno okamžitě.

Abych to shrnul, tak největším problémem IT systémů ve zdravotnictví je to, že jsou příliš uzavřeny a nedají se z nich použít pro účely analýz ani anonymizovaná data (bez konkrétních údajů o pacientovi). Dalším problémem je také to, že se do současné doby nebylo schopno těch cca 10 hlavních dodavatelů IT systémů domluvit na způsobu komunikace a výměny dat o pacientech.

Je něco, co byste chtěl dodat nebo vzkázat našim čtenářům?

Velmi rád bych je za společnost InterSystems a HIMSS pozval na naší výroční konferenci 8. června a vyzval je, aby si na ni udělali čas. Jde přece o diskuzi k informacím o zdraví nás všech.

Děkujeme za rozhovor a za Váš čas.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …