Rozhovor s Lenkou Černíkovou, projektovou manažerkou z HealthCare Institute

Rád bych Vám jménem portálu eZDRAV.cz poděkoval, že jste si našla čas na rozhovor s námi. Představte nám Vaši organizaci a aktivity, které vyvíjíte. Čemu se věnujete a jak se Vám v tom daří?

HealthCare Institute je nezisková organizace, která napomáhá postupně zvyšovat kvalitu poskytované péče o pacienty v českých nemocnicích. Snažíme se diskutovat s managementem a zřizovateli nemocnic o nasazování nových manažerských přístupů, které jsou obvyklé v západní EU a USA.

Mezi naše hlavní činnosti patří benchmarking nemocnic, který realizujeme prostřednictvím celostátního průzkumu „Nemocnice ČR“. Tento průzkum se skládá ze 4 analytických částí, kterými jsou spokojenost a bezpečnost pacientů (ambulantních a hospitalizovaných), spokojenost a bezpečnost zaměstnanců, finanční zdraví a efektivita procesů v nemocnicích v České republice.

Jaké je zapojení respondentů do průzkumu?

V roce 2014 se celostátního průzkumu „Nemocnice ČR 2014“ zúčastnilo 92 tis. pacientů (ambulantních a hospitalizovaných) a téměř 8 tis. zaměstnanců. Od roku 2006, kdy naše organizace HealthCare Institute s tímto rozvojovým projektem začala, se dobrovolně zapojilo více než 400 000 respondentů (pacientů a zaměstnanců nemocnic).

V letošním roce pořádáme již 10. ročník sledování spokojenosti a bezpečnosti z  pohledu pacientů a 8. ročník sledovaní spokojenosti a bezpečnosti z pohledu zaměstnanců.

A co další aktivity, kterým se věnujete? Prozraďte nám o nich něco.

Další nedílnou součástí činnosti naší organizace je projekt s názvem Barometr českého zdravotnictví. Jedná se o unikátní průzkum mezi řediteli zdravotních pojišťoven a nemocnic, který každoročně organizujeme ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos. V roce 2015 se bude konat již 7. ročník tohoto průzkumu.

V neposlední řadě se naše organizace zabývá také pořádáním odborných konferencí a vytváří tak diskusní platformu pro představitele nemocnic, zdravotních pojišťoven, ministerstva a pacientů. V rámci těch konferencí jsou prezentovány „Best practices“ ředitelů nemocnic a odborníků ve zdravotnictví v oblasti zvyšování kvality, bezpečnosti a efektivity poskytované péče.

Jsou v České republice další organizace, které se podobně do hloubky i šířky věnují těmto tématům?

Obecně by se činnost organizace shrnout jako jedinečná, protože na území České republiky existuje již pouze jedna organizace podobného typu, která se zabývá externím hodnocením kvality nemocničních služeb v České republice. Troufám si říct, že naše organizace má v České republice vybudovanou silnou základnu lidí, kteří se zájmem naši činnost sledují a také jsou ochotni podpořit naše projekty.

Řekněte nám více o Vašem projektu Nemocnice ČR 2015, jak nemocnice vzájemně porovnáváte?

V letošním roce se koná jubilejní 10. ročník tohoto projektu, který je postaven na celostátním sledování spokojenosti a bezpečnosti pacientů nemocnic (ambulantních, hospitalizovaných) a také sledování spokojenosti a bezpečnosti zaměstnanců nemocnic, kteří mají ve svých rukou tuto pacientskou spokojenost. Vycházíme z metodiky strategického nástroje pro měření výkonnosti organizací – Balanced Scorecard (autoři: prof. Norton a prof. Kaplan – Harvard University, USA).

Pacienti a zaměstnanci se do tohoto projektu mohou zapojit velmi snadno a to buď prostřednictvím tištěných dotazníků, které jsou k dispozici ve všech spolupracujících nemocničních zařízeních nebo mohou hlasovat v pohodlí svého domova prostřednictvím našich webových stránek www.nejlepsi-nemocnice.cz.

Průzkum je prováděn každoročně ve všech 156 nemocnicích s akutními lůžky. Součástí projektu je pravidelné sestavování žebříčků nemocnic České republiky a pozitivní oceňovaní nejlépe hodnocených.

Výsledky projektu „Nemocnice ČR“ jsou následně předávány managementu nemocnic a jejich zřizovatelům za účelem postupného zvyšování kvality a bezpečnosti v nemocnicích a také přístupné obyvatelům České republiky na našich webových stránkách.

Mezi Vaše činnosti patří i pořádání odborných konferencí, na konci roku 2014 se díky Vám konala mezinárodní odborná konference „Efektivní nemocnice 2014“. Co je hlavními cíli této konference a jak se loňský ročník vyvedl?

V roce 2014 se konal již 9. ročník odborné konference „Efektivní nemocnice 2014“, kterého se zúčastnilo více než 500 účastníků z řad manažerů nemocnic, zdravotních pojišťoven a firemního zdravotního průmyslu.

Na této pozitivně laděné akci vystoupilo mnoho významných odborníků, kteří se aktivně zabývali otázkami financí zdravotních pojišťoven a nemocnic na rok 2015, plánovanými změnami legislativy Ministerstva zdravotnictví České republiky na rok 2015 a také otázkami zvyšování kvality a bezpečnosti péče ve zdravotnictví. Záštitu nad pořádáním konference přijal místopředseda Senátu Parlamentu České republiky, MUDr. Přemysl Sobotka.

Každoročně je součástí této konference také vyhlášení výsledků celostátního hodnotícího projektu „Nemocnice ČR“ a předání cen vítězům v jednotlivých kategoriích.

Každoroční rostoucí zájem odborníků o účast na odborné konferenci „Efektivní nemocnice“ nás velice těší a zároveň pozitivní reference účastníků nám dodávají motivaci k dalšímu zlepšování naší činnosti.

Plánujete na rok 2015 další ročník konference Efektivní nemocnice? Máte možnost na ni pozvat naše čtenáře. Co pro ni připravujete a kde mohou případní zájemci o účast sledovat přibývající informace o dalším ročníku?

Ano, již nyní připravujeme 10. ročník odborné konference Efektivní nemocnice 2015, kdy hlavním tématem bude opět strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic. Prozatím můžeme prozradit, že tak jako každoročně, bude konference konána v Clarion Congress Hotelu v Praze – Vysočanech ve dnech od 24. do 25.11.2015. Letošní konference se koná pod záštitou rektora Univerzity Karlovy – prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA.

Zájemci o účast na odborné konferenci mají možnost se již dnes registrovat a to na našich webových stránkách www.hc-institute.org.

Oblast zdraví a zdravotnictví je naším společným polem působnosti, jak se Vy díváte na české zdravotnictví? Jaký je podle Vás jeho současný stav?

V rámci dlouholetého sledování zdravotnictví a také naší snahy o jeho zkvalitnění si dovoluji říci, že v dnešní době vidím již znatelné pokroky ve srovnání se situací, která zde vládla před 10 lety, kdy jsme se začali zabývat stavem českých nemocnic.

Líbilo by se nám, kdyby se zrychlila cesta k pacientovi jako zákazníkovi. Zaznamenáváme také posilování práv pacienta, které k nám přišlo původně ze Spojených států amerických přes Brusel (viz loňský nový Občanský zákoník). Myslíme si, že pacient je základním bodem, na který bychom se měli všichni soustředit. Když se budeme zaměřovat na konání dobra pro pacienty, budeme následně schopni korigovat správné nasměrování zdrojů (lékařů, sester, …aj.).

Významnou roli v managementu zdraví národa by měl stále více sehrávat stát, který by se mohl na centrální úrovni pokusit zapojit více do hry  i nástroje, jako je např. účinnější sdílení dat, kultivace a hodnocení kvality poskytované péče (zde ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami) a zajistit nakupování zdravotní péče tam, kde je to pro pacienty bezpečnější.

Přejme si tedy, aby se dařily kroky v těchto klíčových oblastech a aby naše obyvatelstvo a zdravotnictví prosperovalo.

Náš portál se věnuje elektronizaci ve zdravotnictví, jaký je Váš názor na elektronizaci a eHealth? Jaká je podle Vás role IT systémů a platforem v českém zdravotnictví?

Podle mého názoru rostoucí elektronizace ve zdravotnictví hraje v dnešní době důležitou roli při zkvalitňování poskytovaných služeb a také napomáhá při zefektivňování procesů, které vedou ke zvýšení spokojenosti všech spotřebitelů zdravotní péče.

Je něco, co byste chtěla dodat nebo vzkázat našim čtenářům?

Čtenářům bych ráda vzkázala, ať se nebojí vyjádřit svůj názor, kterým mohou přispět ke zvýšení kvality, bezpečnosti a efektivity ve zdravotnictví, protože každý hlas se počítá.

Moc děkuji, že jste si našla čas na rozhovor s námi, a přeji vše nejlepší do budoucna.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …