Rozhovor s Ing. Barborou Soukupovou, produktovou ředitelkou společnosti SHERLOG eVito, a.s.

Rád bych Vám jménem portálu eZDRAV.cz poděkoval, že jste si našla čas na rozhovor s námi. Náš portál se věnuje elektronizaci ve zdravotnictví, jaký je Váš názor na elektronizaci a eHealth v České republice?

eHealth a elektronizace zdravotnictví v České republice bohužel velmi utrpěla nepříjemnou, drahou a politickou kauzou IZIP. Je to nešťastná záležitost, protože tato kauza na dlouhou dobu ovlivnila, jak lidé eHealth ať už v jakékoliv podobě vnímají. V dnešní době snižování nákladů, hledání efektivity a usnadňování běžného života s pomocí moderních technologií je až zarážející, jak zdravotnictví tomuto trendu odolává.

V čem je podle Vás chyba?

Velkým oříškem je fakt, že většinou se v první fázi elektronizace snaží instituce i firmy pouze vzít stávající modely fungování a elektronizovat. Velmi často ale nejde o optimální cestu a je velmi krkolomná, jako například v případě elektronického receptu. Důležité je odvážit se hledat nové koncepty řešení, které pak skutečně mohou přinést úlevu, zjednodušení a zefektivnění všem zúčastněným stranám. Zde se nám otevírá další problém a to, že jsou často tato řešení tvořena od stolu bez dostatečného zapojení skutečných uživatelů. Tito lidé se pak logicky implementaci takového systému brání.

Je to tedy rezistence vůči změnám, která je hlavním problémem?

Ano, myslím, že bez legislativního vynucení a ideálně i finanční motivace se elektronizace zdravotnictví bude plošně rozšiřovat jen velmi těžko. Naopak při počátečním „silovém“ prosazení ze strany státní správy mohou tyto systémy být velmi efektivní, jak vidíme v Evropě například v severských zemích nebo ve Velké Británii.

A co pacienti a uživatelé, co přináší podle Vás elektronizace jim?

Pacientům elektronizace přináší mnoho výhod, záleží na její formě. Již relativně běžně mají díky elektronizaci pacienti možnost vidět jaká péče byla čerpána z jejich zdravotního pojištění. Díky malým praktickým věcem jako jsou upomínky na pravidelnou prevenci u praktického lékaře či stomatologa mohou pacienti předcházet zdravotním potížím včasnou diagnostikou. Především ale díky telemedicínským řešením mohou lépe porozumět svému zdravotnímu stavu a tomu, jak jej mohou sami ovlinit a cítit se lépe.

Mají podle Vás pacienti zájem své zdraví aktivně ovlivňovat?

Samozřejmě je vždy klíčové, zda se sebou daný pacient chce něco dělat nebo zda na své zdraví rezignoval a nesnaží se o zlepšení. Pro motivované pacienty jsou telemedicínské systémy skvělým přínosem a zároveň nástrojem udržení motivace. V běžné praxi s naším eVito systémem aktivního zdraví se o tom máme možnost přesvědčit vlastně denně.

Jak konkrétně?

Mnoha pacientům jsme pomohli lépe korigovat cukrovku, snížit krevní tlak, zvýšit denní aktivitu a zhubnout. Díky tomu se cítí lépe a často jim lékaři snižují dávky léků, někteří už je nepotřebují vůbec. Nicméně si nemůžeme myslet, že elektronizace nebo telemedicína něco vyřeší za nás, jedná se o nástroj, který tyto věci usnadňuje, ale ve výsledku je vždy nutný proaktivní přístup ze strany pacientů. Systémy samy o sobě zdravotní stav pacientů nezlepší.

Můžete nám blíže představit systém eVito, který Vaše společnost tvoří a provozuje?

eVito systém aktivního zdraví se skládá ze tří částí. Jeho srdcem je online portál, ve kterém se sdružují všechna data v uživatelském účtu klienta – je to něco jako elektronické bankovnictví, ale pro vaše zdraví. Zjednodušenou a dostupnou verzí je eVito mobilní aplikace, ze které je možné do systému také zadávat data, např. sledování pohybových aktivit, zadávání jídelníčku atd. A na závěr jsou součástí systému certifikovaná měřicí zařízení s bezdrátovým přenosem dat.

phone_displej_02_2014

Jaké údaje o zdraví přístroje měří?

Tak například krevní tlak, váhu (včetně poměrů tuků, svalů atd.), glykémii, kroky. Uživatel tak vidí svoje výsledky jednak standardně přímo na displeji zařízení, ale zároveň se mu zcela automaticky a bezobslužně přenesou a uloží v eVito systému, v online portálu má tak uživatel kompletní přehled o svých hodnotách a to navíc ve vzájemných souvislostech a s doporučeními, jak postupovat ke zlepšení.

Odkud čerpáte ta doporučení ke zlepšení?

Všechna doporučení jsou podložená lékařskými doporučeními přímo pro českou populaci. Od začátku vývoje spolupracujeme s předními českými kapacitami v jednotlivých oborech. Duchovním otcem eVita z medicínského hlediska je kardiolog prof. MUDr. Aleš Linhart, přednosta II. interní kliniky VFN a 1. LF UK. Diabetologickou část konzultujeme s prof. MUDr. Martinem Haluzíkem DrSc., obezitologii s prof. MUDr. Štěpánem Svačinou, DrSc. a MUDr. Martinem Matoulkem. Samozřejmě je i mnoho dalších lékařů, kteří využívají systém v každodenní praxi.

eVito 3D krokomer SL-2

Jaký je tedy hlavní význam Vašeho systému?

Původním záměrem bylo vytvoření telemedicínského systému pro léčbu civilizačních nemocí – vysokého krevního tlaku, cukrovky a obezity. V praxi jsme zjistili, že nejefektivnějším řešením je úprava životního stylu – zvýšení fyzické aktivity (nejde o to, začít podávat velké sportovní výkony, ale začlenit více chůze do běžného denního režimu) a zkvalitnění jídelníčku (zde stačí začít si uvědomovat, co do svého těla dávám). Přidáním těchto částí do systému jsme získali unikátní nástroj pro prevenci a léčbu civilizačních nemocí, zároveň je systém možné využít i jako nástroj pro hubnutí nebo ke zlepšení sportovního tréninku.

Pro koho je Váš systém vhodný, jací jsou Vaši „typičtí“ zákazníci?

Naznačila jsem to již v předchozí odpovědi. Vhodných uživatelů systému je opravdu mnoho. Především by mělo jít o člověka, který se sebou chce něco dělat. Ač se to zdá překvapivé, nemusí mít nutně velkou technologickou zdatnost, díky možnosti sdílení údajů s rodinou, ošetřovatelem nebo lékařem mohou systém využívat například starší lidé nebo naopak děti (nejčastěji diabetici či obézní). Pacient zde používá měřicí zařízení a výsledky sleduje pouze na jeho displeji – vyhodnocení a upozornění pak využívá právě lékař či člen rodiny.

Jak to vypadá v praxi?

Tak například běžný přehled o nachozených krocích a ranním a večerním měření krevního tlaku, který mi přijde do emailu či SMS, dává jasný přehled o aktuálním zdraví mého dědečka. Pokud údaje v systému přibývají, vím, že je všechno v pořádku. Z druhé strany máme často klienty, kteří jsou velmi časově vytížení a chtějí svoje zdraví mít efektivně pod kontrolou. Do systému eVito se mohou přihlásit odkudkoliv z počítače, tabletu či mobilního telefonu připojenému k internetu. V rámci naší nabídky mohou také svůj zdravotní stav a také například otázky výživy konzultovat na dálku s našimi odborníky. Nemusí kvůli tomu nikam jezdit, domlouvat si termíny, čekat. Sami si vyberou, kdy a kde se svému zdraví budou věnovat. Toto je klíčový bod.

Proč klíčový?

Mnoho věcí systém vyhodnocuje automaticky prostřednictvím jasně daných lékařských doporučení, určitě ale nechceme nahradit jednotlivé specialisty, ať už jde o lékaře, nutriční terapeuty či trenéry. V ideálním případě je eVito nástrojem komunikace a efektivnější spolupráce uživatelů s těmito odborníky.

Takže jsme obloukem zpátky u motivace.

Ano, mnoho studií prokázalo, že pouhé měření a průběžné ukládání těchto údajů člověka motivuje k lepší péči sama o sebe. Aby takový systém vydržel pacient používat dlouhodobě, je nutná jednoduchost ovládání, příjemné uživatelské prostředí a zároveň motivace zábavnou formou. V našem systému si uživatelé mohou stanovit různé cíle a dostávají zpětnou vazbu o jejich plnění. Zároveň se mohou zapojit do motivačních soutěží mezi uživateli a anonymě se srovnávat s uživateli stejného věku a pohlaví nebo se všemi uživateli systému.

Váš systém má hodně společného s telemedicínou, hlavně pak nástroje, které využívá. Zaujalo nás, že nabízíte i typ služby eVito Medical, jak moc má společného s (tele)medicínou?

Služba eVito Medical je zaměřena vyloženě medicínsky a protože je poskytována na dálku, jedná se o telemedicínskou službu. Je vhodná pro osoby, kteří již trpí některou z nemocí a nebo chtějí mít perfektní přehled o svém zdraví. Navíc oproti účtu eVito Lite (zdarma) a eVito Active (placená verze) nabízí možnost propojení uživatelského účtu přímo s účtem lékaře.

Jak se od standardních účtů tedy liší?

Do účtu eVito Medical je možné automaticky přenášet a vyhodnocovat údaje o laboratorních vyšetřeních pacienta, na základě těchto údajů má klient k dispozici vyhodnocení zdravotních rizik. Modul alarmy a upozornění zajišťuje informování klienta či jeho blízkých o dosažených výsledcích a případném překročení kritických hodnot. V neposlední řadě mohou uživatelé využívat telefonní linku, kde mohou s lékaři konzultovat otázky zdraví, vyžádat si tzv. second opinion, ale také konzultovat právní otázky z oblasti zdravotnictví, např. na jakou péči mají nárok v rámci zdravotního pojištění a podobně. Tato verze je také jediná, kde si mohou uživatelé svoje výsledky ukládat v ruzných formátech souborů a tisknout, takže mohou informace o svojí zdravotní historii a průběžném stavu poskytnout i lékaři, který systém eVito nevyužívá.

eVito inteligentni vaha SL

Liší se z Vaší zkušenosti Češi ve svém přístupu ke zdraví od obyvatel jiných zemí?

Při vývoji a provozování systému eVito jsme si díky porovnání mezinárodních zkušeností bohužel uvědomili, jak málo jsme v ČR zvyklí se proaktivně starat o zdraví. Většinou necháváme věci zajít příliš daleko, protože máme všichni zdravotní pojištění a návštěva lékaře nepřináší žádný extra náklad, zatímco prevece znamená z naší strany investici – minimálně našeho času a energie. Pevně věříme, že v rámci naší služby přispějeme k tomu, aby se tento postoj Čechů postupně podařilo změnit.

Moc Vám děkujeme za Váš čas a přejeme vše nejlepší do budoucna.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …