Reforma zdravotnictví – hlavní změny

Chceme-li fungující a efektivní zdravotnictví bez korupce a klientelismu, musí dojít k neodkladným změnám. Pokud by se vláda nepustila do reformy zdravotnictví, budou i nadále na současné nedostatky systému doplácet ti nejpotřebnější a nejzranitelnější.

Dnešní zdravotnictví trápí především stále se prohlubující schodek systému zdravotního pojištění, který by ve velmi krátké době mohl způsobit zhoršení dostupnosti a kvality zdravotní péče. Jedním z možných a velmi jednoduchých řešení by bylo zvýšení odvodů na zdravotní pojištění. Touto cestou se ale vláda Petra Nečase vydávat nechce, a proto zvolila raději řešení efektivnějšího vynakládání výdajů.

Je zapotřebí nastavit pravidla poskytování zdravotní péče tak, aby nikdo nebyl šizen a věděl, na co má ve zdravotnictví nárok. I proto vláda zavádí rozlišení na tzv. standard a nadstandard, bez něhož se systém bude dál potýkat s korupcí a klientelismem a nejpotřebnější budou obtížně dosahovat na tu nejlepší péči. Pacienti nemusí mít v žádném případě obavu, že dojde ke zhoršení jejich péče. Naopak došlo k posílení jejich práv zakotvených v zákoně.

Hlavní změny

 • Pacient získává větší práva na informace. Oproti dřívějšku má nárok na veškeré informace o svém zdravotním stavu a poskytovaných zdravotních službách.
 • Pacient může určit, za jakých okolností chce být léčen. Zavádí se institut dříve vysloveného přání pacienta. Ulehčí tak nejen zdravotníkům, ale i pacientům a jejich blízkým. Bude platný 5 let a může být kdykoli změněn.
 • Vzniká možnost volby lékaře. Zvolit si svobodně poskytovatele péče se stává jedním ze základních práv pacienta. Lidé si nyní mohou vybírat například nemocnici, kde podstoupí péči.
 • Usnadňuje se přístup ke zdravotní dokumentaci pacienta. Pojišťovny budou povinny poslat jednou ročně všem svým klientům informaci o částce, kterou uhradily za jejich péči.
 • Vzniká nárok pacienta na podrobnou informaci o prováděném výkonu. Lékař jej musí seznámit se zákrokem, jeho důsledcích a následcích. Výjimkou jsou urgentní výkony v ohrožení života či případy, kdy si pacient výslovně nepřeje být informován.
 • Pacientům vzniká právo na přítomnost osob blízkých. Může si ale zvolit i jiné osoby, které budou moci být přítomni při poskytování zdravotnických služeb.
 • Pacient může určit osoby, které mají právo na informace o jeho zdravotním stavu. Určená osoba bude mít i právo nahlížet do pacientovy dokumentace.
 • Ruší se platba za položku na receptu. Nyní zaplatí pacient jednu cenu za recept, a to ve výši 30 korun. Pacient tak ušetří a lékárny budou mít snazší administrativu.
 • Za den v nemocnici zaplatí pacient regulační poplatek 100 korun.
 • Léky možné zakoupit bez předpisu, nebude doplácet pojišťovna. Pacienti si musí sami hradit léky, které lze pořídit i bez receptu. Vznikne tak prostor pro vyšší úhradu drahých léků určených pro specializovanou léčbu vážně nemocných.
 • Očkování dětí proti pneumokoku bude hrazeno. Zdravotní pojišťovny zaplatí dětem do sedmi měsíců věku vakcínu proti pneumokokové infekci.
 • Očkování proti rakovině děložního čípku dívek bude hrazeno. Dívky mezi třináctým a čtrnáctým rokem již nebudou muset platit za očkování proti papilomaviru, který způsobuje mj. rakovinu děložního čípku. Uhradí ho zdravotní pojišťovna.
 • Veškeré údaje o poskytovatelích zdravotních služeb se zpřístupní. Lidé si mohou tyto informace volně vyhledat v Národním registru poskytovatelů, který je přístupný z webových stránek Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • Stanovují se práva a povinnosti poskytovatelů zdravotní péče včetně sankcí za jejich porušení.Stížnosti pacientů budou vyřizovány jednotným postupem, poskytovatelé, pojišťovny a kraje se budou stížnostem muset prokazatelným způsobem věnovat pod hrozbou sankcí.
 • V případě závažných výkonů se pacient může poradit s dalším doktorem. Pokud by měl pacient podstoupit vážný zdravotní výkon, smí jej a svoji diagnózu konzultovat ještě s dalším lékařem na úhradu pojišťovny.
 • Definuje se nárok pacienta na zdravotní péči a vytvoří se úhradové standardy.Díky tomu bude mít pacient přehled, na jakou péči má právo, případně za jakou si může legálně připlatit. Vedle přínosů prostředků do systému se tímto opatřením zamezí korupci a klientelismu.
 • Dojezdová doba záchranky nepřesáhne v 95 procentech případů výjezdů dvacet minut. Příslušné kraje proto vypracovaly tzv. plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami, které mají zajistit dostupnost zdravotnické záchranné služby.
 • Vzniknou desítky nových stanovišť záchranky. Zákon předpokládá vybudování čtyřiceti nových stanovišť záchranné zdravotnické služby.
 • Zefektivňuje se spolupráce mezi záchrankou a nemocnicemi. Zákon stanovuje nově pravidla pro tuto komunikaci.
 • Nemocnice téměř nebudou moci odmítnout pacienta. Příjem mohou odmítnout jen ve výjimečném případě. V bezprostředním ohrožení života pacienta nikdy.
 • Začíná se upřednostňovat domácí léčba u psychicky nemocných pacientů. Lidé s psychickými potížemi budou léčeni více v ambulantní a komunitní péči..
 • Zdravotníci se budou řídit jednotnými podmínkami. Pro udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb jsou stanoveny jednotné podmínky, a to i pro nestátní zdravotnická zařízení.
 • Nastavila se pravidla pro poskytování některých nových speciálních druhů zdravotních služeb. Jde například o sterilizaci, kastraci, asistovanou reprodukci, změnu pohlaví transsexuálů či ochrannou léčbu a posudkovou činnost lékařů.
 • Pojišťovny proplatí více cyklů umělého oplodnění. Zdravotní pojišťovna bude nyní hradit celkem čtyři pokusy umělého oplodnění namísto dosavadních tří.
 • Upravují se pravidla pro anonymní dárce zárodečných buněk. Darovat vajíčko mohou ženy od 18 do 35 let. Muži se mohou stát dárci spermatu ve věku od 18 do 40 let.
 • Ženy mohou podstoupit dobrovolnou sterilizaci od 21 let věku. Sterilizaci ze zdravotních důvodů (třeba při onkologickém onemocnění) je možné provést po písemném souhlasu již od 18 let. O sterilizaci nezletilých rozhoduje odborná komise se souhlasem zákonných zástupců.
 • Kastrace je možné provést až od 25 let, a to z terapeutických důvodů. Sexuálním deviantům a mužům, kteří v minulosti spáchali násilný sexuální trestný čin a hrozí, že jej mohou dopustit znovu, bude možné nařídit terapeutickou kastraci.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …