Realizace elektronického zdravotnictví v ČR: Jak zajistit úspěšný a udržitelný program eHealth

Dne 28. listopadu 2013 se v Praze konal expertní kulatý stůl za účasti ministra Martina Holcáta s tématem Realizace elektronického zdravotnictví v ČR: Jak zajistit úspěšný a udržitelný program eHealth. Setkání a diskuse v rámci kulatého stolu ze dne 28.11.2013 byla zaměřena zejména na organizační aspekty zavádění elektronického zdravotnictví. Diskutovalo se o 4 otázkách a to: 1) Poučení z dosavadních eHealth iniciativ a projektů (plusy/minusy), 2) Jaká by měla být role centrálních aktérů pro zdárný rozvoj eHealthu v České republice?, 3) Jak zapojit lékaře a další poskytovatele zdravotní péče do samotné tvorby eHealth?, 4) Jaké kroky pro implementaci a řízení eHealth v České republice navrhujete?

Poučení z dosavadních iniciativ zavádění elektronického zdravotnictví

V rámci ČR v průběhu posledních 8-10 let vzniklo několik úspěšných i neúspěšných projektů v oblasti eHealth, ze kterých je možno se konstruktivně poučit při zvažování dalších kroků. Zejména je potřebné obnovit důvěru, dosáhnout shody na vizi a vytvoření transparentní strategie pro delší období, a až teprve poté realizovat jednotlivé projekty (financované také z dostupných EU fondů, ale nejen z nich). Celospolečenská přijatelnost se neobejde bez zásadně vyššího zapojení lékařů, dalších poskytovatelů a pacientů do formulace vize a přípravy strategie, stejně jako v realizační fázi. Existující úspěšné projekty, jako například v kraji Vysočina, se opírají o širokou shodu uživatelů systému současně s kvalitním vedením a řízením projektu tak, aby byl dlouhodobě udržitelný. Ministerstvo zdravotnictví disponuje metodikou vyzkoušenou v jiných transformačních projektech, kterou je možno využít i pro eHealth.

Potřeba centrální koordinace elektronizace zdravotnictví

Úspěšné projekty celonárodní elektronizace zdravotnictví se opírají o kombinaci shora-zdola, tj. centrálně realizované projekty dohromady s menšími iniciativami poskytovatelů a jiných subjektů. Současně je potřeba centrální koordinace celého programu a jeho zaštítění v organizačních, technických i legislativních oblastech. Tato koordinace by měla přijít v rámci funkce Ministerstva zdravotnictví anebo časem prostřednictvím účelové, samostatné organizace, obdobné těm v zahraniční (Slovensko, Polsko, Dánsko, atd.).

Komunikace

Zkušenosti nejen ze zahraničí, ale i z ČR poukazují na důležitost dlouhodobé, intenzivní a mnohovrstvé komunikace ve všech fázích programu zavádění elektronického zdravotnictví. Oblast komunikace musí být pokryta odborně i finančně a významnou část investic eHealth je potřeba alokovat na komunikaci a řízení změn. Kvalitní transparentní komunikací, diskusí, zapojením a edukací přizpůsobenou různorodým zúčastněným stranám (lékaři v různých stupních systému poskytování péče, lékárníci, ostatní poskytovatelé, pacienti atd.) je možno zajistit důvěryhodnost a široké přijetí postupných kroků realizace eHealth.

Vyvážené motivace pro účastníky elektronického zdravotnictví

Klíčovým předpokladem úspěšné elektronizace, kromě důvěry a zapojení lékařů při stanovování vize a strategie, je vhodný systém finančních i nefinančních motivací pro účastníky systému, zejména lékaře a další poskytovatele. Postupné kroky realizace eHealth musejí být zaměřeny na přínos konkrétních benefitů pro poskytovatele i pacienty. Přínosy je potřeba vysvětlit a komunikovat všem zúčastněným a vedle toho postavit vyvážený systém finanční motivace pro úvodní zapojení do elektronizace a pomoc se vzniklými náklady na straně poskytovatelů. Zde je důležitá role zdravotních pojišťoven. Je také potřeba se zaměřit na vzdělávání lékařů a dalších poskytovatelů v oblasti elektronizace a pokrýt jak průběžné, celoživotní tak i vysokoškolské vzdělávání již na univerzitách.

Foto: American Chamber of Commerce in the Czech Republic

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …