Problematika udržitelnosti zdravotnictví prostřednictvím lepšího využití technologií a eHealth

eHealth potřebuje ke svému úspěchu společnou vizi a jednotnou realizační strategii, uvádí Evropský koordinační pro radiologii, elektromedicínu a II zdravotnický průmysl. Každá ze změn v rámci informačních a komunikačních technologií či ve financování má tak zásadní vliv na budoucí úspěšný rozvoj tohoto odvětví.

Velmi často dnes panuje představa, že většina národních či regionálních eHealth plánů a iniciativ je příliš technologicky zaměřených a nemůže se jim tak podařit reflektovat také potřebu změn v sociálních a zdravotních službách. Elektronické zdravotnictví však může ve skutečnosti vyřešit právě i mnoho problémů týkajících se péče a zdravotní pomoci, asistovat při zlepšován kvality a bezpečnosti klinické péče. Patří mezi ně nejčastěji například lékařské chyby, které jdou ruku v ruce se značnými finančními následky, či těžko odhalitelná selhání produktivity.

V některých případech rovněž platí, že orgány zodpovědné za zdravotní péči v určité zemi či regionu vlastně nejsou přesvědčeni o pozitivním vlivu používání eHealth, a tak se zdráhají ho vůbec „zkoušet“ implementovat. Jsou navíc přesvědčeni  o tom, že pilotní projekty jsou příliš složité a zdlouhavé a jsou schopny vygenerovat reálné důkazy o kvalitním efektu pouze v malém měřítku.

Z investičního hlediska má však elektronické zdravotnictví velmi dobrou návratnost. Jednotlivé veřejné orgány jsou pochopitelně velmi opatrné při správě vzácných zdrojů a financí, ale v reálu nabízí eHealth opravdu velké množství možností, jak radikálně zlepšit poskytování zdravotní péče ve prospěch všech zúčastněných. Zdravotnický průmysl tak potřebuje velmi silnou diskuzi s orgány veřejné správy – o odklonu pouze od správních diskuzí týkajících se neustálé úspory nákladů v krátkozrakém měřítku. Dosažení cílů zdravotnické modernizace sice vyžaduje okamžité jednání, ale rovněž také dlouhodobější scénáře eHealth, které umožní tvorbu spolehlivého zázemí pro celou oblast zdravotnické péče.

Sektor elektronického zdravotnictví by tak měl být zejména o pacientech a klinicky řízených výsledcích. Větší důraz by měl být kladen na klinické výsledky a pacientské zkušenosti v raných fázích plánování, aby byla zajištěna právě zmiňovaná návratnost investic do technologií eHealth. Ty jsou změřit jedině zacílením na systém zdravotní péče z hlediska pacientů jako hlavního cíle a měřítka.

 

 

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …