Pro ICT firmy bude práce od veřejných zadavatelů méně

Počet vyhlášených výběrových řízení na ICT zakázky vzrostl, jde ale spíše o menší zakázky. Jejich finanční hodnota reálně ukazující budoucí objem práce pro ICT firmy se oproti minulému roku propadla až o třetinu. Očekává se tak další zintenzivnění boje o zakázky na trhu a s tím spojené možné problémy některých firem. Vyplývá to z výsledků nejnovější analýzy Komory administrátorů veřejných zakázek (KAVZ).

V lednu až říjnu 2013 bylo zatím vydáno 705 oznámení o zakázce, což ve srovnání s předchozím rokem představovalo nárůst o 45,7 %. Meziroční srovnání za jednotlivá čtvrtletí byla významně ovlivněna novelou zákona o veřejných zakázkách, která začala platit od dubna 2012. Na počátku roku 2012, před začátkem účinnosti novely, narůstaly počty oznámení o zakázce rekordním tempem. Zejména měsíc březen přinesl nebývalou aktivitu zadavatelů, když počet oznámení vzrostl o více než 300 %. Naopak ve 2. čtvrtletí roku 2012 se vyhlašování zakázek v podstatě zastavilo, a tím pádem jsme v letošním roce zaznamenali extrémní nárůsty v uvedených měsících. Pokud bychom modelově upravili soubor oznámených zakázek tak, aby byl objektivně a metodicky srovnatelný, dostaneme za leden až říjen 2013 meziroční růst počtu oznámení o zakázce o 14,4 %.
Celková předpokládaná hodnota výše uvedených oznámení o zakázce v lednu až říjnu 2013 činila 8,5 mld. Kč a byl zaznamenán její meziroční propad o 33,1 %. Také v případě předběžné hodnoty oznámených zakázek měly v souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách na meziroční srovnání v jednotlivých čtvrtletích evidentní vliv rozdílné základny minulého roku. Na rozdíl od počtu oznámených zakázek je vliv změn limitů na jejich hodnotu ale zanedbatelný, protože malých zakázek je hodně a na celkové hodnotě se významně nepodílejí. Při zachování limitů, tj. objektivním porovnáním obou základen, propadla finanční hodnota oznámení o ICT zakázkách v lednu až říjnu 2013 o 33,3 %. „Tento propad je pro ICT sektor alarmující a mohl by znamenat značné problémy. Část firem se samozřejmě může zkusit ještě více zaměřit na privátní sektor a bojovat o zákazníky tam, ale celkově se koláč trhu zmenšil a pro některé firmy bude získání práce pro své zaměstnance a udržení se na trhu složité,“ potvrzuje očekávané problémy JUDr. Martin Janoušek, místopředseda Komory administrátorů veřejných zakázek.

V lednu až říjnu 2013 bylo zatím zadáno 1,0 tisíc zakázek a ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 byl zaznamenán nárůst počtu zadaných zakázek o 23,7 %. Je to do značné míry díky tomu, že od 1. dubna 2012 došlo s účinností novely zákona o veřejných zakázkách ke snížení limitu u veřejných zakázek (viz výše). Pokud bychom modelově porovnali data při zachování původních limitů, dostaneme meziroční pokles počtu zadaných zakázek o 7,9 %.

Hodnota zakázek zadaných v lednu až říjnu 2013 činila 13,2 mld. Kč a meziročně vzrostla o 28,3 %. Pokud bychom posuzovali hodnotu zadaných zakázek podle původně platných limitů, dostaneme meziroční růst o 27,0 %. Výsledky ale významně ovlivnila skutečnost, že v lednu 2013 zadala Česká pošta zakázku za 2,075 mld. Kč na zajištění provozu ISDS, v únoru 2013 zadalo Ministerstvo vnitra zakázku za 1,750 mld. Kč na provozování informačního systému datových schránek. V roce 2012 takto velké zakázky zadávány nebyly (největší z roku 2012 je za necelých 300 mil. Kč). Pokud bychom tyto dvě zakázky odečetli z roku 2013, dostaneme za leden až říjen 2013 pokles hodnoty zadaných zakázek o 9,0 %.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …